Avainlukuja

Helsingin yliopiston kirjaston vuosi 2014 nosti kirjastokäyntien määrän yli kahteen miljoonaan. Yliopiston digitaalisen arkiston Heldan lataukset nousivat 3,6 miljoonaan avattuun julkaisuun.

Kirjasto on pyrkinyt kohdentamaan enemmän varoja aineiston hankintaan. Tuoreet luvut osoittavat, että kuluista jo yli 20 prosenttia kuluu aineistoihin.

Erilaiset sähköiset aineistot ovat nousseet yhä suurempaan rooliin. Kun vuonna 2011 e-kirjoja avattiin reilu 300 000 kertaa vuodessa, niin vuonna 2014 luku oli lähemmäs kaksi miljoonaa. Huimaa nousua selittää kirjaston voimakas panostus e-kirjoihin, joita hankittiin viime vuonna laskennallisesti lähes kuusi hyllykilometriä.

Vuosi 2011 2012 2013 2014
Palvelut
Kirjastokäynnit 1 497 700 1 563 800 1 993 000 2 021 800
Paikallislainat 485 200 460 700 489 000 474 500
Tiedonhaun koulutukseen
osallistuneet
10 640 11 066 10 184 9 600
Käynnit kirjaston
verkkosivustolla
1 649 500 2 207 100 1 889 400 1 741 300
Avatut e-lehtiartikkelit 2 157 900 2 409 000 2 446 600 2 793 700
Avatut e-kirjat 315 400 519 600 672 700 1 951 400
Avatut Helda-julkaisut 1 200 000 1 500 000 2 200 000 3 600 000
Helka-tiedonhaut 7 785 400 7 060 800 6 390 000 5 883 300
Kokoelmat (nimekkeitä)
Painetut kirjat 1 575 900 1 643 000 1 580 600 1 549 700
Painetut kausijulkaisut 28 900 27 400 25 400 25 200
E-lehdet 26 500 31 900 33 300 34 700
E-kirjat 339 200 366 200 356 400 611 000
Talous
Toimintakulut, k€ 23 800 25 500 24 300 24 300
Henkilötyövuodet 241 236 221 216
Tilat
Hyllykilometrit 73,5 81,0 81,0 70,3
Työskentelypaikat kirjastossa 1 986 2 090 2 240 2 246

Kirjastokäynnit ovat nousseet tasaisesti jo muutaman vuoden ajan. Osasyynä nousuun on Kaisa-kirjaston avautuminen vuonna 2012. Opiskelijat ja abiturientit ovat ottaneet talon lukupaikakseen, erityisesti keväällä lukupisteet ruuhkautuvat.

Lainat ja uusinnat kertovat painetun materiaalin lainoista. Yhä enenevässä määrin aineistoja lainataan verkon kautta, jolloin lainat eivät perinteiseen tilastoon rekisteröidy.

Kirjaston asiakkailleen tarjoamat aineistot ovat yhä useammin sähköisiä, jolloin tilojen neliöt eivät enää rajoita aineiston tarjontaa. E-aineistojen nouseva hintakehitys sen sijaan on haasteellinen kirjastolle ja yliopistolle.

Kirjaston kulurakenteessa on organisaatiomuutoksen ja tilaratkaisujen avulla pystytty lisäämään aineistonhankintaan kohdennettua rahaa. Aineistonhankintaresurssien kasvattaminen on ollut myös kirjaston tavoitteena.