Avainlukuja

Vuosi 2011 2012 2013
Palvelut
Kirjastokäynnit n. 1 500 000 1 564 000 1 993 000
Paikallislainat 475 000 460 700 489 000
Tiedonhaun koulutukseen osallistuneet 10 600 11 100 10 200
Käynnit kirjaston verkkosivustolla 1 649 500 2 207 100 1 889 400
Avatut e-lehtitietueet 2 157 900 2 409 000 2 446 600
Avatut e-kirjat 315 362 519 600 672 700
Helka-tiedonhaut 7 785 400 7 060 800 6 390 000
Kokoelmat (nimekkeitä)
Painetut kirjat 1 575 900 1 642 500 1 580 600
Painetut kausijulkaisut 28 900 27 400 25 400
E-lehdet 26 500 31 900 33 300
E-kirjat 339 200 366 200 356 400
Talous
Toimintakulut, k€ 23 900 25 400 24 300
Henkilötyövuodet 241 236 221
Tilat
Hyllykilometrit 73 81 81
Työskentelypaikat kirjaston toimipisteissä 1 986 2 090 2 240