Tunniste
kirjaston sivulle >
 
 

Ylikirjastonhoitajan katsaus

kuva

Vuotta 2012 leimasivat Helsingin yliopiston pääkirjaston Kaisa-talon valmistuminen ja kirjaston avaaminen käyttäjille, WDC 2012 Helsinki-vuosi sekä osallistuminen kansainvälisen kirjastoalan massiivisen IFLA-konferenssin toteuttamiseen Helsingissä. Vuonna 2012 valmisteltiin myös seuraavien neljän vuoden tavoiteohjelma. Se valmisteltiin yhteistoiminnallisesti ja laajan keskustelun tuloksena. Kirjaston henkilökunta toteutti noin 30 hyllykilometrin kokoelmamuuton kesän aikana.

Kaisa-taloon sijoittunut Helsingin yliopiston pääkirjasto herätti kiinnostusta jo rakentamisen eri vaiheissa. Vuoden aikana Kaisa-talo ja kirjasto saivat varsin paljon kiittävää julkisuutta television, radion, päälehtien ja erikoisalojen julkaisujen kautta, samoin sosiaalisessa mediassa.

Arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy sai Kritiikin kannukset, Kaisa-talo Uudenmaan taidetoimikunnan arkkitehtuuripalkinnon ja tunnustusta vuoden lasirakenteena. Myös YLE:n taloraadin ohjelmassa 11.11.2012 Kaisa-talo nousi ykköseksi. Kirjaston juhlallisia avajaisia vietettiin 10.9. noin 700 juhlavieraan kanssa. Taloa esiteltiin erilaisten ryhmien pyytäminä vierailuina syyskuusta joulukuun loppuun noin 2700 hengelle/170 ryhmälle. Kirjaston tärkein käyttäjäryhmä, yliopiston opiskelijat ja tutkijat löysivät kirjaston: avaamisen jälkeen syyskuusta vuoden loppuun asiakkaita oli lähes puoli miljoonaa, noin 5000 kävijää päivässä.

Uudisrakennuksen käyttöönottoa vauhditti ja tuki merkittävästi palvelumuotoiluhanke, joka oli osa Helsingin yliopiston WDC-vuoden päähankkeita. Hankkeen asiantuntijana oli suunnittelutoimisto Taivas ja erityisesti palvelumuotoilun asiantuntijat. Hankkeen tavoitteena oli entistä selkeämmin käyttäjien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Hankkeessa tuotteistettiin, selkeytettiin ja visualisoitiin kirjaston palvelupalettia ja uudistettiin esitteet, jäsennettiin tilojen käyttöä erilaisiin äänivyöhykkeisiin ja tuotettiin uusia palveluja mm. mobiilikäyttöön. Palvelujen muotoilun vakiinnuttaminen kirjaston työhön jatkuu kaikilla kampuksilla.

Helsingin yliopiston kirjasto osallistui kirjastoalan suurkonferenssin IFLA:n järjestämiseen elokuussa 2012, keskellä kiireistä muuttojaksoa. Kirjastolla oli edustus kansallisessa komiteassa ja meiltä osallistui noin 30 vapaaehtoista konferenssin järjestelyihin. Helsingin konferenssi kokosi eniten osanottajia IFLAn historiassa, yli 4000. Järjestimme myös kaksi asiantuntijaseminaaria: terveystieteistä ja kirjastoarkkitehtuurista, sekä useita vierailumahdollisuuksia.

Kirjaston kansainvälinen toiminta on myös ollut aktiivista vuoden aikana. Kirjasto osallistuu eurooppalaiseen OpenAIRE-hankkeeseen, jossa luodaan avoimen julkaisemisen edellytyksiä julkaisujen ja datan tallennukselle. Hanke kehittää osaltaan välineitä Horizon 2020- puiteohjelman toteuttamiselle.

Helsingin yliopiston kirjasto on yhdessä Tampereen yliopiston kirjaston kanssa kouluttanut Namibian yliopiston kirjastohenkilöstöä seminaarien ja opintovierailujen kautta. Hankkeen tuloksena julkaistiin ennen joulua vertaisarvioitu artikkelikokoelma Empowering people.

Kaikissa huiman vuoden 2012 vaiheissa kirjaston henkilökunnan ja sidosryhmien osallistuminen yhteistyöhön, omistautuminen tehtävilleen ja täysin sydämin mukana oleminen olivat ratkaisevan tärkeitä. Kirjaston edellytykset ja kyky omistautua asiakkailleen vahvistuivat vuoden aikana entisestään. Lämpimät kiitokset yhteisistä kokemuksista päättymättömällä oppimisen ja muutosten matkalla!

Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja, professori