Tunniste
kirjaston sivulle >
 
 

Oppimisympäristöt

Verkko-oppimisympäristön kehittämistä kuvataan luvussa Digitaalinen kirjasto ja muita yhteisiä kehittämiskohteita (Lue lisää)

Kaisa-talossa sijaitsevasta Helsingin yliopiston pääkirjastosta haluttiin jokaisen oma ja kaikkien yhteinen tila – opiskelun, oppimisen ja muun tietotyön erilaiset tavat huomioon ottava ympäristö. Pääkirjaston tilat on suunniteltu selkeiksi: mistä tahansa voi hahmottaa oman sijaintinsa. Tässä auttavat kirjaston keskellä sijaitseva, maanpäällisten kuuden kerroksen läpi alhaalta ylös nouseva portaikko ja soikea, ylöspäin kapeneva valoaukko. Palvelu- ja kokoelmatilat, kirjastoasiakkaiden eri tyyppiset työskentely- ja oleskelutilat sekä henkilökunnan työtilat on ryhmitelty selkeästi osiksi kokonaisuutta, josta jokainen voi löytää oman paikkansa. Myös kalusteratkaisut liittyvät erilaisten oppimistapojen kunnioittamiseen. Sisätilojen suunnittelussa on tavoitteena ollut myös muunneltavuus.

Oleellinen osa pääkirjaston oppimisympäristöä ovat asiakkaiden, kirjastohenkilöstön, Suunnittelutoimisto Taivaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa yhdessä muotoillut palvelut, joita on kehitetty Älyllistä designia -hankkeessa. (Lue lisää) Palvelujen muotoilussa pyritään niiden tuotteistamiseen. Kaisa-talon kirjastossa se näkyy mm. piktogrammeina, kuvallisina merkkeinä, jotka eri kanavissa kertovat selkeästi ja yksiselitteisesti asiakkaille, mistä palvelusta milloinkin on kyse: kuvasymbolit toistuvat esimerkiksi tilojen opasteissa, kartoissa ja esitteissä. Eriasteista äänenkäyttöä tai hiljaisuutta edellyttävät vyöhykkeet tai erilaista palvelutoimintaa tarjoavat tilat on merkitty värikoodein.

Yhtenäisiksi muotoiltuja palvelukonsepteja otetaan askel askeleelta käyttöön kaikissa kirjaston eri kampuksilla sijaitsevissa yksiköissä. Niiden tiloja on ryhdytty kehittämään monimuotoisiksi oppimisympäristöiksi. Vaikka kampuskirjastorakennukset ovat suhteellisen uusia, noin viidentoista kuluneen vuoden sisällä valmistuneita, niiden ajantasaistaminen on välttämätöntä. Elektronisten aineistojen lisääntyminen ja painettujen aineistojen karsiminen vähentävät tilan tarvetta. Kirjastotiloja muutetaan palvelemaan uudistuvia tiedon tarvitsijoiden ja käyttäjien tarpeita. Niistä kehitetään myös aiempaa keskeisempiä tiedeyhteisöjen jäsenten ja muiden kirjastossa kävijöiden kohtauspaikkoja.

Vuonna 2012 Kumpulan kampuskirjastossa suunniteltiin ja Viikin kampuskirjastossa toteutettiin tilamuutoksia. Keskustakampuksen kirjastoon kuuluvan Minervan tilamuutokset toteutettiin käyttäytymistieteellisen tiedekunnan toivomusten mukaisesti. Kirjastolta siirtyi tiedekunnalle lehtialue, hiljainen lukusali ja ryhmätyötiloja. Näistä tiloista luotiin uudenlainen, muunneltava oppimisympäristö, Minerva-tori.

Kuvat: Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa, piktogrammeja, Viikin kampuskirjasto, Kumpulan kampuskirjasto