Tunniste
kirjaston sivulle >
 
 

Palvelupolkuja

Miten iso, yhtenäinen kirjasto kohtaa tuhansien ja taas tuhansien asiakkaittensa moninaiset tiedon tarpeet? Millä tavalla nähdään erilaiset asiakasryhmät, miten johdetaan asiakkuuksia, millä tavoilla kuunnellaan asiakkaita ja toteutetaan asiakaslähtöisyyttä? Miten yhtenäisen Helsingin yliopiston kirjaston tavoitteet ja toimintakulttuuri parhaiten välittyvät eri tieteenaloja palvelevissa kampuskirjastoissa – siten, että eri tieteenalojen opiskelijat, tutkijat ja opettajat kokevat yliopiston kirjaston palvelujen olevan juuri heitä varten?

Eräs vastaus näihin kysymyksiin oli kirjaston palvelumuotoiluhanke Älyllistä designia. Siinä toteutui ison kirjaston moninaisuudesta ja yhtenäisyydestä syntyvä synergia: kampuskirjastot, jotka tuntevat omat asiakkaansa ja toimialansa toivat asiakkaittensa kanssa yhteisiin suunnittelutyöpajoihin tietämyksensä, osaamisensa ja toiveensa uuden palvelukulttuurin kehittämiseksi. Kirjaston yhteisten palvelujen tehtävänä oli hankkeen johtaminen sekä muut hallintotoimet, viestintä ja markkinointi.

Helsingin yliopisto on strategiansa mukaisesti profiloitunut tutkimusyliopistoksi. Se panostaa ensisijaisesti tutkimustyöhön, opetus ja opiskelu ovat tutkimukseen perustuvia. Tutkimusta, opetusta ja opiskelua tukevana yksikkönä Helsingin yliopiston kirjasto kehittää voimakkaasti tutkijapalvelujaan. (Lue lisää)