Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Tiedon lähteellä Tiedekulmassa

Helsingin yliopiston kirjasto kokonaisuudessaan, pääkirjasto ja Kaisa-talo esittäytyivät Tiedekulmassa 27.3-13.4. Tiedon lähde -teemalla. Tapahtumat rakennettiin syyskuussa avautuvan Kaisa-talon, Älyllistä designia -hankkeen ja kirjaston uusien palvelukonseptien ympärille.

Tiedekulman Kontti-tilaan rakennettiin pop up -kirjasto, joka toi tarjolle makupaloja peruspalveluista, näytteitä kokoelmien uusimmista hankinnoista ja tietoa e-kirjoista. Tutkijapalveluja tehtiin tutuiksi niille omistetussa esittely- ja keskustelutilaisuudessa. Kaisa-talon tulevia kirjastotiloja esiteltiin arkkitehtuurin ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kirjaston kansainvälisen yhteistyön viime vuosien painopistettä valotti Namibian yliopiston kirjaston johtaja Ellen Namhilan vierailu Tiedekulmassa.  

Human Resource Capacity Development Project at the University of Namibia Library - Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistojen kirjastojen yhteishanke sai rahoitusta ulkoministeriöltä vuoden 2012 loppuun asti. Hankkeen piirissä toteutuneessa yhteistyössä jaettiin suomalaista kirjastoalan asiantuntemusta Namibian yliopistokirjaston henkilökunnan kanssa. (Lue lisää)

Toukokuussa pidetyssä kirjaston Tiedekulmaviikkojen arviointipalaverissa voitiin todeta monia onnistumisia: tietoiskut ja esittelyt sujuivat hyvin, pop up -kirjaston konsepti oli erinomainen – se oli hyvä Helsingin yliopiston kirjaston palvelujen markkinointikanava ja Kontti-tila sille oivallinen paikka, workshopit toimivat hyvin Helthinki-tilassa, Tiedekulmaviikot yhdistivät eri kampusten kirjastoammattilaisia, kasvattivat yhteishenkeä ja toivat mukavaa vaihtelua arkeen. Myös kirjaston järjestämät sidosryhmätapaamiset ja Kumpulan kampuskirjaston järjestämä bibliometriikkatilaisuus osoittautuivat menestyksekkäiksi.

Lue lisää:

IFLA:n presidentti Ingrid Parent vieraili Helsingissä 28.3.- 30.3. – Verkkari 4/2012
Kirjaston maailma avautui Tiedekulmaan 27.3.-13.4.2012 – Osa 1 – Verkkari 4/2012
Kirjaston maailma avautui Tiedekulmaan 27.3.-13.4.2012 – Osa 2 – Verkkari 5/2012