Tunniste
kirjaston sivulle >
 
 

Karttoja ja koordinaatteja tulevaisuuteen

Vuosi 2012 merkitsi pitkään työn alla olleen Helsingin yliopiston kirjastotoimen ja kirjaston uudelleen organisoitumisen vakiintumista ja täydentymistä. Kansalliskirjaston rinnalle syntyi vuoden 2010 alussa yhtenäinen Helsingin yliopisto kirjasto -niminen erillislaitos, johon koottiin hallinnolliseen yhdistymiseen asti erillisinä yksikköinä toimineet yliopiston tiedekunta- ja erillislaitoskirjastot. Vuoden 2012 tammikuussa yliopiston rehtori päätti Kaisa-taloon siirtyvien kirjastotoimintojen nimeämisestä Helsingin yliopiston pääkirjastoksi. Pääkirjastossa tulisivat sijaitsemaan keskustakampuksella toimivien humanistisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan tieto- ja kirjastopalvelut, kirjaston johto sekä yhteiset palvelut: hallinto-, kehittämis-, hankinta-, metadata- ja verkkopalvelut.

Helsingin yliopiston kirjasto on nyt Suomen suurin monialainen yliopistokirjasto, joka toimii neljällä kampuksella ja verkossa. Kirjastossa työskentelee 240 henkilöä ja sen budjetti on noin 23 miljoonaa euroa. Suurella yksiköllä on kiistämättömät etunsa, mutta myös paljon haasteita, joista vähäisin ei ole uuden toimintakulttuurin luominen ja vielä suhteellisen uusien työyhteisöjen saumattoman yhteistyön sujuvaksi hioutuminen.

Kaisa-taloon muuttoon liittyneet henkilöstötilaisuudet, muuttoa edeltäneet yhteiset valmistelevat työprosessit ja vuoden 2012 osallistava ja dialoginen tavoiteohjelmatyö rakensivat kirjastoon kaivattua yhteisöllisyyttä.  Tavoiteohjelmaprosessissa päästiin suunnittelemaan koko kirjaston tulevaisuutta yliopiston strategiakartan suunnassa. Kirjaston yhtenäisen hallinto- ja toimintarakenteen etuja olivat mm. koko kirjaston kattavan viestintäilmeen ja viestinnän sisältöjen yhteinen tuottaminen, markkinoinnin kehittäminen ja vuoden monien merkittävien tapahtumien sisältöjen suunnittelu ja järjestäminen. Ison yksikön skaalaetu  on myös koko kirjaston kaikille asiakkaille tarjottavien palvelujen aikaa säästävä ylläpito ja palveluinnovaatioiden yhteistoiminnallinen kehittäminen ilman yksikkörajojen mukanaan tuomia esteitä.