Tunniste
kirjaston sivulle >
 
 

Kansainvälinen kirjasto


Kansainvälisyys on luonteva osa yliopiston kirjastolaisten toimintaa. Se käsittää yhä useammat ulkomaalaiset opiskelijat, opettajat ja tutkijat asiakaspalvelujen käyttäjinä ja palvelujen kehittämiseen osallistujina. Siihen kuuluvat kirjastohenkilökunnan kongressi-, seminaari- ja opintomatkat sekä kirjastoammattilaisten ja muiden kirjastotoiminnasta tai –arkkitehtuurista kiinnostuneiden vierailut Helsinkiin tai vastaavasti kirjastohenkilökunnan vierailut muissa maissa. Uutta kehitystä Helsingin yliopiston kirjaston kansainvälisessä toiminnassa on merkinnyt vuonna 2011 käynnistynyt Namibia-hanke. Sen piirissä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunta ja sen toiminnan tietyt osa-alueet vahvistuvat Helsingin yliopiston kirjaston asiantuntijoiden osaamisen avulla. Toisaalta omat asiantuntijamme oppivat ja saavat uudenlaista kokemusta opettaessaan ja tehdessään yhteistyötä namibialaisten kollegojen kanssa.

Vuoden 2012 elokuussa Helsingissä järjestettiin kirjasto- ja tietopalvelualan kansainvälisen järjestön IFLAn (The International Federation of Library Associations and Institutions) vuosittainen kongressi. Seitsenpäiväiseen kongressiin saapui 4000 osallistujaa 114 maasta. Järjestäjätahot olivat IFLA, kansainvälinen konferenssitoimisto ja Suomen järjestelyistä vastannut kansallinen komitea, joka oli koottu laajasti suomalaisen kirjastokentän edustajista. Mukaan tarvittiin vapaaehtoisia, yhteensä lähes 300 henkilöä, joista 47 oli Helsingin yliopiston kirjastosta. Tehtävä oli erinomainen mahdollisuus oppia kansainvälisen kongressin järjestämisestä ja tutustua ulkomaisiin kollegoihin. Helsingin Messukeskuksessa pidetty kongressi näkyi katukuvassa ja kaikissa yliopiston kampuskirjastoissa niihin järjestettyinä tutustumiskäynteinä.