Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Ylikirjastonhoitajan katsaus

kuva

Uuden ovella

Helsingin yliopiston kirjaston vuotta 2011 leimasi monitahoinen valmistautuminen etenkin Keskustakampuksen kirjaston uudistumiseen. Se huipentuu kesällä ja syksyllä 2012 keskustan yhdeksän toimipisteen muuttoon Kaisa-taloon ja syksyllä järjestettäviin uuden kirjastotalon avajaisiin.

World Design Capital Helsinki 2012 –vuoden ennakointiin liittyvien tehtävien myötä otettiin tärkeitä askelia kohti tulevaa.  Tutkijapalveluja ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin entisestään vuoden aikana.

Helsingin yliopisto ja Kansainvälinen designsäätiö valitsivat kirjaston palvelumuotoiluhankkeen yhdeksi neljästä yliopiston WDC-päähankkeesta. Mahdollisuus luoda ja uudistaa palveluja osui kirjaston kannalta parhaaseen mahdolliseen ajankohtaan. Kaisa-talon innovatiivisissa tiloissa käynnistyvät asiakaspalvelut ovat palvelumuotoilun menetelmin suunniteltu kokonaisuus, joka antaa edellytykset yhtenäisen konseptin kehittämiseen koko kirjastoon. Jokainen Helsingin yliopiston kirjaston neljän kampuksen palveluyksiköistä osallistuu hankkeeseen: Keskustakampuksen kirjaston lisäksi Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastot.

Keskustakampuksen Kaisa-talon rakentaminen eteni aikataulussa.  Kesäkuussa vietettyihin harjannostajaisiin talon rakennuttaja oli järjestänyt ennen kokemattoman hauskan ohjelman, jonka tilaisuudessa mukana olleet rakentajat ja yliopistolaiset varmasti muistavat pitkään.   Rakennushanke ja tulevat palvelut kiinnostivat niin mediaa kuin sidosryhmiä.  Yhteistyö eri toimijoiden kanssa oli tuloksellista.

Kirjasto oli aktiivisesti mukana yliopiston tutkimuksen arviointiprosessissa ottamalla vastuulleen humanistis-yhteiskuntatieteellisten tutkimusryhmien bibliometriset analyysit. Muiden alojen bibliometriset analyysit tuotti Leidenin yliopisto. Vuoden aikana tutkimustiedon hallintajärjestelmän TUHATin tukipalvelu siirtyi kirjastolle. Kirjasto käynnisti myös pilotin, jossa kansainvälisen tutkimusryhmän kanssa selvitettiin tutkimusdatan hallinnan, käytön ja säilyttämisen ratkaisuja.

Kirjasto osallistui kansainväliseen yhteistyöhön eri foorumeilla, kuten LERU-yliopistojen Open Access -tiekartan valmisteluun ja kansainvälisten alan järjestöjen työhön. Namibian, Helsingin ja Tampereen yliopistokirjastojen yhteistyöhanke käynnistyi ulkoministeriön tukemana.

Kirjastolla on aktiivinen johtokunta, joka vararehtori Ulla-Maija Forsbergin johdolla on ohjannut rakentavasti kirjaston toimintaa. Kampusten kirjastoneuvottelukunnat ja kirjaston opiskelijatoimikunta ovat palautteellaan kehittäneet kirjastoa. Arvostava kiitokseni kirjaston luottamuselimille ja sidosryhmille erinomaisesta yhteistyöstä. Lämmin kiitos haastavan vuoden onnistumisesta kuuluu osaavalle henkilöstölle ja yksiköiden esimiehille.

Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja, professori