Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Kumppanina ja yhteistyössä

Kirjaston kaikissa toimintamuodoissa ja niiden kehittämisessä vuorovaikutus kirjaston käyttäjien ja eri käyttäjäryhmien kanssa on tullut yhä tärkeämmäksi. Kirjasto haluaa kuunnella asiakkaitaan ja ottaa heidät mukaan suunnittelemaan palveluja juuri heidän lähtökohdistaan.

Kokoelmien avoin käyttöpolitiikka tukee tieteellisen tiedon saatavuutta ja sen saannin tasavertaisuutta yhteiskunnassa. Kirjaston lisensioimat digitaaliset aineistot ovat paikalliskäyttäjien ulottuvilla kirjaston tiloissa – yliopistolaisilla on lisäksi etäkäyttöoikeus. Kirjasto lisää tieteen avointa saatavuutta tarjoamalla tutkijoille mahdollisuuden tallentaa tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston avoimeen digitaaliseen arkistoon Heldaan. Arkistopalvelulla kirjasto edistää yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kirjaston henkilökuntaa toimii kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Lisäksi kirjasto osallistuu eurooppalaisiin kehittämishankkeisiin. Yhteistyötä tehdään etenkin LERU-yliopistojen sekä muiden eurooppalaisten tutkimusyliopistojen kanssa (LIBER).