Tunniste
Kirjaston sivulle >
 

Tutkijapalvelut

kuva

Helsingin yliopiston tutkimushallinnon tietojärjestelmä TUHAT muodostaa kokonaiskuvan yliopistossa tehtävän tutkimuksen sisällöstä, resursseista, julkaisuista ja muista tuotoksista. TUHAT tarjoaa tutkijoille ja yliopiston hallinnolle raportointi- ja arviointityökaluja.

Vuonna 2011 kirjasto vastasi julkaisutietojen tarkistuksesta ja hyväksymisestä TUHATiin. Julkaisuviitetietojen tuontiin viitetietokannoista ja kausijulkaisutietojen korjaamiseen osallistuttiin.

Myös kustantajien julkaisuarkistokäytäntöjen tarkistaminen Open access -kokotekstien osalta oli kirjaston vastuulla. Kesällä TUHAT-infopalvelun tehtävät siirrettiin yliopiston tutkimuksen toimialalta kirjaston hoidettavaksi, mikä aiheutti työtehtävien uudelleenorganisointia kirjaston sisällä. Tehtävä siirtyi ilman resursseja.