Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Tilastot

Helsingin yliopiston kirjaston toimintaa kuvaavia lukuja

Määrälliset toteumat

2009

2010

2011

Palvelut

 

 

 

Kirjastokäynnit

n. 1 600 000

n. 1 600 000

1 500 000

Paikallislainat

512 900

505 500

475 000

Lainojen uusinnat

1 831 600

1 942 300

2 157 500

Annetut kaukopalvelulainat

15 400

13 100

12 600

Omille asiakkaille välitetyt lainat

4800

4900

4 100

Tiedonhaun koulutukseen osallistuneet, lkm

10 100

9900

10 600

Käynnit kirjaston verkkosivustolla

-

n. 1 600 000*

1 649 500

Avatut e-lehtitietueet

1 720 100

1 883 700

2 157 900

Haut bibliografisista tietokannoista

4 234 600

2 591 200

2 629 000

Helka-tiedonhaut

7 428 600

6 906 300

7 785 400

Työskentelypaikat kirjaston toimipisteissä

2079

2110

1986

Kokoelmat

 

 

 

Painetut kirjat **

1 649 900

1 709 400

1 575 900

Painetut kausijulkaisut (nimekkeitä) **

31 400

28 000

28 900

E-lehdet

22 600

24 200

26 500

Online-käyttöiset viite- ja kokotekstitietokannat

318

290

308

E-kirjat

265 100

319 900

339 200

Henkilötyövuodet

254

250

241

Kokonaistoimintakulut

22 900 000

24 000 000

23 900 000

* Vuoden 2009 luku ei ole vertailukelpoinen

** Vuosina 2009-2010 ainelaitosten kokoelmat ovat mukana, mutta eivät enää vuoden 2011 luvuissa