Tunniste
Kirjaston sivulle >
 

Osaava kirjasto

Kirjaston johdon ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen on oleellinen osa toiminnan jatkuvaa parantamista, ajan tasalla pysymistä ja edelläkävijyyttä. Henkilöstö on osallistunut kirjaston järjestämään monipuoliseen koulutukseen sekä yliopiston muiden toimijoiden järjestämään henkilöstökoulutukseen. Myös kirjaston kansainvälinen toiminta laajenee vuosi vuodelta. Tästä syystä englanninkielisen vuorovaikutuskoulutuksen järjestämistä pidettiin tärkeänä ja se organisoitiin itse.

Opintopiiritoiminta on vakiintunut tärkeäksi työtavaksi. Kirjaston erikoisosaajat bibliometriikan, avoimen julkaisemisen (Open access), luetteloinnin ja tutkimusdatan tehtäväalueilta ovat toimineet ryhmien vetäjinä ja kouluttajina. Yliopiston sisältä tilattuna on järjestetty sosiaalisen median käytön koulutusta pelkästään kirjastohenkilöstölle. Yhä suurempi osa asiakkaista käyttää sujuvasti sosiaalista mediaa ja toivoo palveluja sen välityksellä.

Kotimaassa ja ulkomailla järjestetyistä, yliopiston ulkopuolisista koulutuksista, seminaareista ja konferensseista hankitaan erityisesti uudenlaista erityisosaamista. Kirjastohenkilöstö osallistuu kansainvälisiin kirjastoalan konferensseihin, mikä on keskeinen kansainvälistymiseen kouluttautumisen muoto samoin kuin esitelmien pitäminen ja tehtävät luottamushenkilöinä.

Myös johtamista ja esimiestyötä on tuettu koulutuksella. Esimiesasemassa olevat osallistuivat yliopiston henkilöstökoulutuksen tarjontaan. Kehityskeskusteluprosessiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä on tuettu kirjaston omin toimin. Koko henkilökunta on perehdytetty vuonna 2010 alkaneeseen palvelumuotoiluhankkeeseen. Lisäksi sen metodeja on opetettu pienemmille ryhmille.

Uusien työntekijöiden perehdyttämisen menetelmiä ja sisältöjä on kehitetty. Vuoden 2011 aikana järjestetyissä informaatioluonteisissa tilaisuuksissa henkilöstön tietämys uuden kirjasto-organisaation toiminnasta lisääntyi. Helsingin yliopiston kirjasto järjesti vuoden aikana yhteensä 31 koulutus- ja informaatiotilaisuutta, joihin osallistui 202 henkilöä.