Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Julkaisuja

kuva

Kirjasto on osallistunut vuonna 2011 kahden laajan monografian tekemiseen. FT Hanna Kuusen historiateos Lainatut – viivatut – tentityt. Ylioppilaskunnan kirjasto / Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto 1858-2009 julkaistiin keväällä 2011. Hanna Kuusi teki tutkimustyön Opiskelijakirjastossa yliopiston rehtorin kirjastolle myöntämällä tuella vuosina 2007-2010. Kirjasto ja SKS vastasivat yhteistyössä kirjan julkaisemisesta. Kirja on myytävänä kustantajana toimineen SKS:n kautta.

YTM Kaisa Luoma teki selvityksen kirjastoalan koulutus- ja työllisyysnäkymistä: Työvoiman määrällinen ja laadullinen tarve kirjastoalalla 2008-2010. Aiheesta ei ollut aiemmin tehty selvitystä.

Lisäksi kirjasto julkaisi verkkolehti Verkkaria, josta ilmestyi vuonna 2011 yhdeksän numeroa. Verkkarin tarkoituksena on kertoa kirjastossa ja kirjastoalalla tapahtuvasta työstä ja kehityksestä. Joulun odotusta innoitti Verkkarin joulukalenteri.

Vuosikertomus 2010
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/tutustukirjastoon/vuosikertomus_2010/index.html
Verkkolehti Verkkari
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/
Solmu-raportit
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/tutustukirjastoon/julkaisut.html#raportit