Tunniste
Kirjaston sivulle >
 
 

Digitaalinen kirjasto

Digitaalinen kirjasto

Helsingin yliopiston kirjasto on rakentanut painettujen kokoelmien rinnalle Helsingin yliopiston digitaalista kirjastoa. Vuoden 2011 aikana on toteutettu aineistojen haun ja käyttöliittymien kehitysprojekteja.

Kokoelmatietokanta Helkan www-liittymän merkittävimmässä käytettävyysuudistuksessa kirjaston verkon kautta tarjottavat lainauspalvelut laajenivat. Asiakas voi nyt hoitaa kirjastopalveluihin liittyvät maksunsa kätevästi verkossa.

E-lehtitietojen näkyvyyttä parannettiin siten, että ne ovat nyt haettavissa myös Helkan kautta. Helkan tietoaineistojen viitteisiin lisättiin pysyvät linkit. SFX-linkityspalvelun versio 4 otettiin käyttöön. Kirjaston palvelusivustoprojektin tavoitteena on aineistojen helppo löytyvyys kirjaston julkisen sivuston kautta. Vuonna 2011 suunniteltiin verkon välityksellä tarjottavia asiakaspalveluja ja vertailtiin teknisiä toteutusvaihtoehtoja. Projekti jatkuu vuonna 2012.

Mobiilisivustokokeilu rohkaisi jatkamaan työtä edelleen. Vuonna 2012 jatkuu myös Viikin kampuskirjaston asiakkaille suunnatun eViikki-tietokannan käytettävyyden parantaminen.

SearchAdaptor on kirjaston kehittämä väline erilaisten tiedonhakujen siirtämiseen useiden tietokantojen välillä. Esimerkiksi PubMed- ja TUHAT -tietokannoista tehty haku tuli mahdolliseksi siirtää bibliometrisiä työkaluja sisältäviin Web of Science - ja Scopus-tietokantoihin.

Helsingin yliopiston digitaalista arkistoa Heldaa on edelleen kehitetty ja arkistopalvelua on tarjottu aktiivisesti myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) kehittämisprojektin kaikkien osa-alueiden - käyttöliittymä, pitkäaikaissäilytys, kokonaisarkkitehtuuri, aineistojen digitointi – vastuutahojen kanssa on käyty vuoropuhelua.

Kirjasto on osallistunut tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin, joihin kuuluivat eurooppalainen hanke Open Access Infrastructure for Research in Europe sekä kansallinen julkaisuarkistojen infrastruktuurihanke. Siinä tuotettu rinnakkaistallennuksen tekijänoikeuskäsikirja käännätettiin englannin kielelle.