Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

Ylikirjastonhoitajan katsaus     

Ylikirjastonhoitajan katsaus

Historiallinen ja uutta luova vuosi 2010

Vuosi 2010 oli monessa suhteessa historiallinen ja uutta luova vuosi kirjastolle. Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelut toimivat ensimmäistä vuotta yhteisenä uutena instituutiona, Helsingin yliopiston kirjastona. Vuosi oli sekä päätepiste pitkälle rakenteelliselle kehittämistyölle että uuden toimintamallin alku.

Kirjastossa toteutettiin laaja työnjaollinen muutos kokoamalla yhteiset palvelut keskitettyyn yksikköön. Tämä antoi mahdollisuuden entistä selvemmin profiloida neljä kampuskirjastoa oman kampuksensa akateemisen yhteisön palveluyksiköiksi.

Kirjaston johtamisjärjestelmä uudistettiin. Vararehtori Ulla-Maija Forsbergin johtama johtokunta on toiminut päättävänä elimenä. Kampusten neuvottelukunnat ja kirjaston opiskelijatoimikunta ovat tukeneet kirjaston ensimmäistä toimintavuotta ja palvelujen kehittämistä asiantuntemuksellaan ja palautteellaan. Ylikirjastonhoitajan vastuut ja velvoitteet määriteltiin johtosäännössä ja kampuskirjastonjohtajien ja keskitettyjen palvelujen päälliköiden vastuut työjärjestyksessä. Kirjaston esimiesvastuut eri tasoilla selkeytettiin.

Maaliskuussa vietettiin uuden Helsingin yliopiston kirjaston juhlallisia avajaisia. Kirjasto kokosi pitkäjänteisen muutosprosessin tuloksia julkaisuksi, nimeltään Rajapinnassa. Kirjan artikkelit kuvastavat sitä monitahoista ja tiivistä yhteistyötä kirjaston ja tiedeyhteisön välillä, jota ilman muutoksia ei olisi voitu toteuttaa. Henkilöstön näkökulma ja sitoutuminen on samoin ollut oleellista.

Vuonna 2010 keskustakampuksella sijaitsevan Kaisa-talon rakentaminen käynnistyi. Kyseessä on kolmivuotiskauden keskeinen hanke. Samaan aikaan Keskustakampuksen kirjasto toimi edelleen useassa toimipisteessä. Helsingin yliopiston kirjaston yhteistyö yliopiston tiedekuntien ja rehtorin kanslian kanssa tutkimuksen hallintajärjestelmän käyttöönotossa jatkui.

Lämmin kiitos kaikille Helsingin yliopiston kirjaston toiminnassa mukana olleille – kirjaston omalle väelle, yliopistolaisille ja kaikille yhteistyökumppaneille asiakkaat mukaan lukien – rakentavasta osallistumisesta kirjaston yhtenäisen toiminnan ensimmäisen vuoden haasteisiin.

Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja