Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

Tilastot

Helsingin yliopiston kirjaston toimintaa kuvaavia lukuja

Määrälliset toteumat 2008 2009 2010
Palvelut
Kirjastokäynnit n. 1 700 000. n. 1 600 000 n. 1 600 000
Paikallislainat 552 900 512 900 505 500
Lainojen uusinnat 1 983 000 1 831 600 1 942 300
Annetut kaukopalvelulainat 18 100 15 400 13 100
Omille asiakkaille välitetyt lainat 6100 4800 4900
Tiedonhaun koulutusta annettu 10 200 10 100 9900
Käynnit kirjaston verkkosivustolla - - n. 1 600 000*
Avatut e-lehtitietueet 1 774 900 1 720 100 1 883 700
Haut bibliografisista tietokannoista 3 071 600 4 234 600 2 591 200
Helka-tiedonhaut 8 930 700 7 428 600 6 906 300
Työskentelypaikat kirjaston toimipisteissä 2335 2079 2110
Kokoelmat
Painetut kirjat 1 626 500 1 649 900 1 709 400
Painetut kausijulkaisut (nimekkeitä) 31 100 31 400 28 000
E-lehdet 15 800 22 600 24 200
Online-käyttöiset viite- ja kokotekstitietokannat 345 318 290
E-kirjat 262 200 265 100 319 900
Henkilötyövuodet 248 254 250
Kokonaistoimintakulut 21 800 000 22 900 000 24 000 000

* Edellisten vuosien tilastoidut luvut eivät ole vertailukelpoisia.