Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

TOIMINTA

Kirjastopalvelujen käyttäjä lähtökohtana

Käyttäjä lähtökohtana

Helsingin yliopiston kirjaston tehtävänä on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia tietoympäristön palveluja yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistää toiminnallaan tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä yhteiskunnassa. Kirjasto on aktiivinen kehittäjä ja yhteistyökumppani kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Uudistuvan yliopistokirjaston palvelujen ytimessä ovat tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja kirjastoammattilaisten kohtaamiset. Ne mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön, jossa perinteisten kirjastopalvelujen rinnalla ajantasainen informaatiolukutaidon hallinta ja jaetut kriittisen ajattelun taidot tukevat tutkimusta, opetusta ja oppimista.

Helsingin yliopiston kirjasto osallistui toistamiseen maaliskuussa 2010 Kansalliskirjaston organisoimaan kansalliseen käyttäjäkyselyyn, jossa kartoitettiin asiakkaiden käyttötottumuksia sekä heidän tyytyväisyyttään niin aineistoihin, asioimisympäristöön, palveluihin, elektronisiin palveluihin kuin palvelujen vaikutuksiin. Kysely toteutettiin verkossa ja se päättyi Helsingin yliopiston kirjaston osalta 1.4.2010.

Helsingin yliopiston kirjaston palvelumuotoiluprojektin tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa kirjaston palvelukonseptia ja palveluja yhteistyössä käyttäjien kanssa. Vuonna 2010 kirjastossa tehtiin päätös palvelumuotoiluhankkeen aloittamisesta yhteistyössä suunnittelutoimisto Taivaan kanssa. Hanke tukee kirjaston siirtymistä kokonaan käyttäjäkeskeiseen palvelukulttuuriin, mikä mahdollistaa palvelujen jatkuvan kehittämisen yhdessä käyttäjien kanssa.  Palvelumuotoilu on palveluntarjoajan ja asiakkaiden vuorovaikutusta. Se tarjoaa lupaavia välineitä innovatiivisten uudistusten kehittämiseen.