Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

Kirjaston uusi toimintarakenne kirjaston vahvan asiantuntijuuden tukena

Kirjastossa toteutettiin laaja työnjaollinen muutos kokoamalla yhteiset palvelut keskitettyyn yksikköön. Tavoitteena on ollut mahdollistaa asiantuntijuuden vahvistaminen ja erikoistuminen, joita informaatioympäristön digitalisoituminen edellyttää.

Henkilöstökaavio

Kirjaston perinteinen työnjako ei ollut enää mahdollinen tilanteessa, jossa esimerkiksi kirjaston hankintarahoituksesta 65 % käytettiin e-aineistoihin. Myös Helkan, digitaalisen arkiston HELDAn ja Nellin ylläpito ja kehittäminen koottiin yhteen yksikköön. Yliopistolain muutoksen vuoksi oli tarpeen keskittää taloussuunnittelu ja henkilöstörekrytointi samoin kuin muita hallinto- ja kehittämistehtäviä. Uusia tehtäviä tuli yliopiston varainhankintakampanjan myötä.

Koko kirjaston piirissä on kehitetty entistä avoimempaa viestintäkulttuuria ja ohjeistusta sekä välineitä tiedonkulun parantamiseksi. Tällä on vaikutusta toiminnan ja palvelujen kitkattomaan sujumiseen ja työhyvinvoinnin kokemukseen. Kirjasto on ottanut viestinnässä käyttöön sosiaalisen median välineitä.

Keskitettyjen hallinto-, hankinta- ja metadata- sekä verkkopalvelujen rakentaminen on vaikuttanut myös kampuskirjastoihin. Kampuskirjastot ovat entistä vahvemmin profiloitumassa kukin oman kampuksensa paikallispalvelujen ja akateemisen yhteisön kohdennuttujen palvelujen tuottajiksi. Kirjasto pyrkii näin käyttämään suuren organisaation skaalaetuja ja vastaamaan käyttäjien erikoistuneisiin tarpeisiin.

Tämä tavoite näkyy mm. kirjaston osallistumisessa yliopiston tutkimuksen hallintajärjestelmän TUHATin käyttöönottoon. Kirjastolla on ollut edustus järjestelmän ohjaus- ja projektiryhmissä. Kirjaston asiantuntijat kampuksilta ja keskitetyistä palveluista muodostivat ryhmän, joka yhteistyössä rehtorin kanslian järjestelmästä vastaavan yksikön kanssa ratkoi järjestelmään, toimintaohjeisiin ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Kirjastohenkilöstön ja tutkijoiden koulutus sekä kampuksilla toteutettavan tallennus- ja tarkistustyön koordinointi kuuluivat asiantuntijaryhmän hoitamiin tehtäviin. Kampuksittain kokeiltiin hieman erilaisia toimintamalleja, joista sovittiin tiedekuntien kanssa. Kirjaston johtoryhmä sopi tehtävien priorisoinnista siten, että yliopiston tutkimusarvioinnin tiukkojen aikataulujen vuoksi luovuttiin tarvittaessa muista tehtävistä, jotta raskas käyttöönottoprojekti saatiin viedyksi läpi sovitussa ajassa. 

Kirjasto käynnisti myös bibliometriikkaverkoston, jonka tehtävänä on perehtyä bibliometrisiin menetelmiin ja tuottaa yliopiston tutkimusyksiköiden ja -arvioinnin tarvitsemaa analyysitietoa.

Osana kampuskirjaston uudenlaisten tehtävien kehittämistä Keskustakampuksen kirjaston henkilöstö osallistui professori Yrjö Engeströmin johtamaan tutkimushankkeeseen, jossa oli mukana neljä tutkimusryhmää eri tiedekunnista. Työstä tuotettiin laaja väliraportti ja työ jatkuu vuoden 2011 loppuun.