Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

TOIMINTA

Kansallinen, pohjoismainen ja muu kansainvälinen yhteistyö

kv-yhteistyö

Pohjoismaisten pääkupunkiyliopistojen päättäjät olivat koolla syyskuussa 2010 Kööpenhaminan kuninkaallisessa kirjastossa. Kuvassa vasemmalta ylikirjastonhoitajat Bente R. Andreassen Oslosta, Kaisa Sinikara Helsingistä ja Catarina Eriksson-Roos Tukholmasta sekä yhteiskuntatieteellisen kirjaston johtaja Tina Buchtrup Pipa Kööpenhaminan Det Kongelige Bibliotekista.

Suomi

Helsingin yliopiston kirjasto ja Kansalliskirjasto kehittivät yhteistyörakenteitaan ajan tasaisiksi. Kumppanuuteen perustuva toiminta pohjautuu kirjastojen väliseen vuosiksi 2010-2012 tehtyyn sopimukseen, jossa työnjako ja yhteistyön tehtäväalueet on kuvailtu. Yliopiston kirjaston asiantuntijat osallistuivat vuonna 2010 Kansalliskirjaston kansainväliseen arviointiin.

Kansallisesti Helsingin yliopiston kirjasto on organisaationa ja asiantuntijoittensa kautta laajasti mukana yliopistokirjastojen ja tieteellisten kirjastojen yhteistoiminnassa. Yhteistyömuotoja ovat myös erilaiset konsortiot. Tehtäviltään laajimpia ovat mm. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto ja Linnea2-konsortio. Eri tutkimus- ja tieteenalojen tiedonhallintaan, kirjasto- ja tietopalvelutoimintaan sekä kansallisen tiedon infrastruktuurin kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti.

Pohjoismaat

Yhteistyö pohjoismaisten suurten yliopistokirjastojen kanssa vahvistui vuonna 2010.  Kööpenhaminan kuninkaallinen kirjasto, Det Kongelige Bibliotek, kutsui koolle pohjoismaisten pääkaupunkiyliopistojen päättäjät syyskuussa 2010. Jokaisesta neljästä maasta tähän johtajatapaamiseen osallistui viisi osanottajaa. Kokouksen ohjelmassa oli yliopistokirjastojen ajankohtaisten hankkeiden ja linjausten esittelyä ja keskustelua niistä. Seuraavien seminaarien järjestämisestä Oslossa 2011 ja Helsingissä 2012 sovittiin. Syyskuun tapaamista edelsi kesäkuussa järjestetty asiantuntijaseminaari.

Helsingin yliopiston kirjasto organisoi pohjoismaisen informaatiolukutaidon kehittäjien kesäkoulun Korppoon saaristoon.

Taukojumppa

Pohjoismaisten pääkaupunkiyliopistojen päättäjien seminaarin osanottajia syyskuussa 2010 Kööpenhaminan kuninkaallisessa kirjastossa. Esittäytymistehtävä auttoi kollegoihin tutustumisessa.

Kirjasto tiivisti kansainvälistä yhteistyötä ja osallistui eurooppalaisiin hankkeisiin

Tiedon avoimen julkaisemisen kysymykset ovat ajankohtaisia tutkimusyliopistoille. Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU (The League of European Research Universities) antoi kirjastoilleen tehtäväksi valmistella kannanottoa Open Access -malliin. LERU-yliopistojen edustajat kokoontuivat joulukuussa 2009 Lontoossa ja osanottajista muodostettiin LERU Librarians -ryhmä.

Vuoden 2010 aikana nimetty työryhmä valmisteli LERU-yliopistojen rehtoreille esitystä Open Access -tiekartaksi. Ylikirjastonhoitaja on ollut valmisteluryhmän jäsen.

http://www.leru.org/index.php/public/home/

Kirjasto oli aktiivisena jäsenenä kahdessa EU-tason hankkeessa:

DART-Europe -konsortion kanssa solmittiin yhteistyösopimus. Se tarjoaa Helsingin yliopiston digitaalisille väitöskirjoille aiempaa vahvemman eurooppalaisen näkyvyyden.  

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Mukana kansainvälisten kirjastoalan järjestöjen toiminnassa

Kirjasto ilmoittautui instituutiojäseneksi kirjastoalan kansainväliseen järjestöön IFLAan (International Federation of Library Associations and Institutions) sekä kuuteen sen jaostoon. Kansallisen komitean jäsenenä kirjasto osallistui Helsingissä vuonna 2012 järjestettävän IFLA-konferenssin suunnitteluun ja vuonna 2010 Göteborgissa järjestetyn konferenssin analysointiin.

http://www.ifla.org/

Kirjasto on instituutiojäsenenä LIBERissä (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), jonka kahteen jaostoon - LIBER services ja LIBER Scholarly Communication/e-science - se on saanut kutsun.

http://www.libereurope.eu/

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) on Euroopan pääkaupungeissa toimivien suurten yliopistojen verkosto, joka on kehittänyt mm. tutkintojen harmonisointia. Lissabonissa 7.-9.112010 järjestetyn seminaarin teemana oli Find it, Get it, Use it, Store it, jolla havainnollistettiin koko tieteellisen tiedon elinkaarta. Helsingin yliopiston Open Access -päätöksen toteutusta esiteltiin seminaarin alustuksena. Myös posteri Viikin kampuskirjaston Solmu-hankkeesta herätti kiinnostusta.

http://www.unica-network.eu/

EAHILin (European Association for Health Information and Libraries) hallituksen jäsenyys on osa kirjaston toimintaa järjestössä.

http://www.eahil.net/