Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

TOIMINTA

Uudistuvan kirjaston edelläkävijä, Kaisatalo rakentuu

Kaisa-talo

”Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö, jossa moderni teknologia ja arkkitehtuuri tukevat kirjastoon sijoitettujen tieteenalojen perus- ja erikoispalveluja.” (Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailun ohjelma 2007)

Helsingin yliopiston tiedekunta- ja laitoskirjastot yhdistyivät vuoden 2010 alusta Helsingin yliopiston kirjastoksi, erillislaitokseksi, joka koostuu neljästä kampuskirjastosta ja keskitetyistä hallinto- ja tukipalveluista http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/tutustukirjastoon/hallintojaorganisaatio.html

Tällä on ollut vaikutuksia myös Kaisa-talon konseptiin. Kilpailuohjelma 2007 laadittiin organisaatiolle, joka koostuisi tiedekuntien alaisista kampuskirjastoista ja hallintovirastoon sijoitetuista keskitetyistä palveluista.

Vuonna 2009 tehty päätös erillislaitoksena toimivan Helsingin yliopiston kirjaston muodostamisesta on muuttanut Kaisa-taloa pääkirjaston toiminnallisuuksiksi, joihin kuuluvat yhteiset palvelut ja käyttäjäpalvelut. Helsingin yliopiston kirjaston yhteiset toiminnot – hallinto, keskitetyt palvelut ja johto – saavat rakennuksesta uudet toimitilat. Osoitteessa Fabianinkatu 30 sijaitsevaan Kaisa-taloon sijoittuu käyttäytymistieteellistä Minervan kirjastoa lukuun ottamatta koko Keskustakampuksen kirjasto, joka ennen uusien tilojen valmistumista käsittää 10 erillistä Helsingin ydinkeskustan toimipistettä.

Kampuskirjaston tavoitteena on kehittää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset kirjastotilat humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille. Uusilla tilajärjestelyillä parannetaan Keskustakampuksen kirjaston palvelutasoa ja järkeistetään tilojen käyttöä. Tieteenalarajat ylittävät kokoelmat tarjotaan kaikkiin tiedekuntiin kuuluville ja näin parannetaan mahdollisuuksia poikkitieteelliseen tutkimukseen ja opiskeluun.

Kirjasto on avoin myös yliopiston ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. Yhteisissä tiloissaan Keskustakampuksen kirjasto palvelee 22 000 perusopiskelijaa, yli tuhatta opettajaa ja tutkijaa sekä muita tiedon tarvitsijoita. Kaisa-taloon muuttaa noin 150 yliopiston kirjaston työntekijää. Kirjastotilojen kokonaismäärä tulee olemaan n. 15 000 m2.

Vuonna 2007 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehtuuritoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Avaus, jota pidettiin kaupunkikuvassa samanaikaisesti rohkeana, persoonallisena ja paikkaan sitoutuvana. Kirjasto tulee näyttäytymään Helsingin keskustassa merkittävänä yliopiston rakennuksena, jolla on vahva identiteetti. Sisätiloista tehdään toimiva, persoonallinen ja juuri tähän aikaan sopiva, tulevaisuuteen katsova kirjastomaailma. Keskeinen suunnitteluperiaate on ollut joustavuus ja muunneltavuus.

Edelleen rakenteilla olevan Kaisa-talon kirjaston toiminta käynnistyy alkusyksyllä 2012, kun keskustakampuksen neljää tiedekuntaa palvelevat, erillään toimivat palvelupisteet, Opiskelijakirjasto ja yhteiset toiminnot ovat muuttaneet saman katon alle.