Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

Julkaisuja

Julkaisuja

Rajapinnassa
http://hdl.handle.net/10138/17102

Vuosikertomus 2009
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/
Verkkoversio_Yliopistokirjastot_vuosikertomus_2009.pdf

Verkkolehti Verkkari
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/

Helsingin yliopiston kirjaston ikätasa-arvoraportti 2010
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/HULib_ikatasa_arvoraportti2010.pdf

Solmu-raportit
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/tutustukirjastoon/julkaisut.html#raportit