willy.jpg (6334 bytes)
[ETUSIVU]
KIRJASTON MUUTTUVAT ROOLIT
Kirjastosymposiumi INNO2000 –konferenssissa 1.9.2000

top_bar_r.jpg (4790 bytes)
harmlogo.jpg (7226 bytes)

Kaisa Sinikara

 

Idea kirjastosymposiumista syntyi noin vuosi sitten. Anna Parpala, opetuksen innovaatioita luotaavan INNO2000 -konferenssin suunnitteluryhmän jäsen oli idean äiti. Erään verkkoseminaarin tauolla hän pyysi allekirjoittanutta pohtimaan, miten kirjastot ja oppimiskeskukset näkyisivät ohjelmassa. Erityisesti kaksi toisiinsa nivoutuvaa teemaa alkoi tuntua kiinnostavalta yliopisto-opetuksen muutoksia pohdittaessa, nimittäin oppimiskeskusten kehittäminen ja tiedonhaun ja –hallinnan opetus.

INNO2000 30.8.-2.9.2000

Konferenssin järjestäjä oli Helsingin yliopisto. Siinä analysoitiin yliopiston roolia oppimisyhteiskunnassa, kriittisen ajattelun kehittämistä yliopisto-opetuksessa ja asiantuntija-oppimisen tukea (mm. neuvonta ja tutorointi, akateeminen kirjoittaminen, opetustaitojen kehittäminen, ryhmädynamiikka). Edelleen ydinkysymyksiä olivat innovatiivisten oppimisympäristöjen luominen (mm. avoin ja etäopetus, opetusteknologia, tutkintovaatimusten ja kurssien kehittäminen, opettajien koulutus) ja arvioinnin kehittäminen. inno06.jpg (4773 bytes)

Ohjelmassa oli suuri määrä esityksiä: yleisluentoja, ryhmätöitä, symposioita, alustuksia. Suurin ongelma olikin se, että useita kiinnostavia teemoja oli limittäin ja samaan aikaan. Kyseessä oli joka tapauksessa voimannäyte, joka osoitti kuinka paljon opetuksen ja oppimisen kehittämisessä on tapahtumassa suomalaisissa yliopistoissa ja maailmalla. Kuvassa esitelmöi Eläinlääketieteen kirjaston johtaja Teodora Oker-Blom.

KIRJASTO
OPPIMISEN
YMPÄRISTÖNÄ

Yliopiston pienessä juhlasalissa pohdittiin 1.9.2000 kirjastojen muuttuvaa roolia tilojen, aineistojen ja ohjauksen näkökulmista seuraavissa alustuksissa. :

  • Patricia Davitt Maughan, The Information literacy movement and American libraries,
  • Kaisa Sinikara, From Book to Internet – Significance of Learning Resources for the Student
  • Sari Tarvonen, Planning project for the learning centre – A support network for learning
  • Howard Nicholson, Learning Resource Centres: The British experience of the past decade.

inno07.jpg (17027 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

Alustusten jälkeen Teodora Oker-Blom johdatti keskustelua kirjastosta oppimisen ympäristönä ja sai myös opettajista ja tutkijoista koostuvan yleisön mukaan keskusteluun. Opiskelijoiden näkemystä kirjaston roolin muutoksesta kommentoi HYY:n koulutuspoliittinen sihteeri, Elina Moisio (kuvassa oik.).

USA:ssa on jo useiden vuosien ajan paneuduttu tiedonhaun opetukseen kehittämällä kansallisia information literacy-ohjelmia (http://www.ala.org/acrl/nili/charge.html) ja muuttamalla kirjastojen painotuksia tähän suuntaan. Berkeleyn yliopistossa on toteutettu 1990-luvulla hyvin laaja kirjastojen uudelleen organisointi, jossa mm. hankinta ja luettelointi on täysin keskitetty. Samalla on voitu profiloida kaikkien kirjastojen toimintaa palveluihin ja luoda uusia digitaalisia palveluja. Opiskelijakirjastossa tiedonhaun ja –hallinnan opetus on kasvanut merkittävästi (Teaching Library) (http://www.lib.berkeley.edu/Instruction). Tätä opetusta tukee jatkuva opiskelijoiden taitojen evaluointi. Berkeleyn yliopisto on osa Kalifornian yliopistokonsortiota ja maan huippuyliopistoja. Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa on antanut useille opiskelijoille mahdollisuuden opiskella hyvällä kampuksella. Suomea tehdään siellä tunnetuksi myös luennoin ja yleisötilaisuuksin, minkä totesin käydessäni Berkeleyn kirjastoissa 1992 ja syksyllä 1999.

Oppimateriaalin merkitystä opiskelijalle kartoitettiin mm. v. 1999 Opiskelijakirjaston ja Oulun yliopiston kirjaston selvityksessä Kirja opiskeluprosessissa (http://kaarlo.lib.helsinki.fi/yleinen/kirjaraportti.htm) ja usean yliopistokirjaston yhteisessä Opintoaineistot verkossa –hankkeessa (http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/yleinen/index.htm).

Kirjan merkitys opiskelijalle on yllättävän suuri yhä edelleen, joskin tieteenalakohtaisia vaihteluja onkin olemassa. Erityisesti opiskelijapalveluista vastaavien kirjastojen on luotava uutta palvelumallia, jossa kirjasto pystyy tarjoamaan palveluja riippumatta siitä, ovatko aineistot digitaalisia tai painettuja.

Vaasan yliopisto on yhdessä kahden muun yliopiston kanssa rakentamassa yliopistokampukselle uuden kirjaston oppimiskeskusidean ympärille. Suunnittelija Sari Tarvonen on toiminut sekä kirjaston verkkohankkeissa että yliopiston opetuksen kehittämisprojektissa. Yhteydet opintoasioiden yksikköön ovat läheiset. (http://www.uwasa.fi/~overi/oppimiskeskus)

inno05.jpg (9173 bytes)Britanniassa on luotu viime vuosina moderneja ja monipuolisia oppimiskeskuksia valtion merkittävällä tuella. Samoin valtio on tukenut elektronisen kirjaston ja digitaalisten palvelujen kehittämistä varsin huomattavalla lisärahoituksella. Bathin yliopiston kirjastonjohtaja Howard Nicholson (kuvassa) oli pari vuotta sitten puhumassa Britannian yliopistokirjastojen kehittämisestä ja sai mm. opiskelijat innostumaan. Bathissa on jo useiden vuosien ajalta kokemuksia ennakkoluulottomasta ja laajasta opiskelijoiden kirjastopalvelusta. (http://www.bath.ac.uk/external/campus/)

 

 

 

INNO ja INNO

Eeva Laurila on jutussaan (Oppimiskeskukset kiinnostavat kirjastoja) käsitellyt 30.8.2000 järjestetyn oppimiskeskusseminaarin aiheita. Jotta lukija ei hämmentyisi, pari sanaa selvitykseksi näiden kahden seminaarin suhteesta. Konferenssisymposiumi oli syy ulkomaisten vieraiden kutsumiselle. INNO2000 -kirjastosymposiumin järjestäjänä tiesin kuitenkin, ettei kirjastoväki pääse suurin joukoin tässä vaiheessa vuotta viikoksi konferenssiin. Siispä oli tarkoituksenmukaista koota saman teeman ja osin samojen alustusten ympärille kaksi eri osallistujaryhmää. Ratkaisu osoittautui onnistuneeksi ja myös aihepiiri vielä ajankohtaisemmaksi, kuin suunnitteluvaiheessa näytti.

Myös ulkomaiset vieraat olivat tyytyväisiä. He eivät vain tuoneet ideoita vaan myös saivat mukaansa vietäväksi omiin kirjastoihinsa. Heitä kiinnosti erityisesti kokonaisvaltainen, opetuksen, kirjaston ja atk-palvelujen yhteistyötä integroiva näkemys oppimiskeskusten ja tiedonhaun opetuksen kehittämisestä. Suomalainen kirjastojen tiivis yhteistyö ei myöskään ole aivan tavallista muualla maailmassa. Seminaareihin osallistuneet opiskelijat saivat kiitosta. Oli myös hauskaa katsoa omaa kaupunkia toisten silmin. Se näyttäytyi kauniina, aurinkoisena, turvallisena, puhtaana ja vauraana kalifornialaisin silmin katsottuna. Aion muistaa nämä kuvaukset kun marraskuun myrskyt tulevat ja tiedämme, miten aurinko paistaa Kaliforniassa. Se kuitenkin lohduttaa, että brittien kanssa olemme samassa veneessä ja – sateessa.
inno08.jpg (12451 bytes)

bot_bar2.gif (1543 bytes) Sivukartta [ETUSIVU]

bottom_bar_r.jpg (4790 bytes)