TERVETULOA LUKIJAKSI


Kaisa Sinikara

Avasit juuri yliopiston kirjastojen uutisverkkolehden ensimmäisen numeron.

Tervetuloa lukijaksi ja kirjoittajaksi! kaisa_sinikara.jpg (15084 bytes)

Uutislehti

Kirjastoissa, yliopistossa ja maailmassa tapahtuu paljon ja kiihtyvin aikatauluin. Ajantasaisen ja luotettavan tiedon löytäminen ja välittäminen on kirjastojen perustehtäviä. Tämä vaatii yhä enemmän aikaa, sillä tietoa tulee monesta tuutista. Nyt aloittelevaa verkkolehteä on kypsytelty jo pitkään. Laukaiseva tekijä lehdelle juuri nyt on Voyagerin tulo Suomeen ja kirjastojärjestelmän vaihdokseen liittyvä tiedotuksen tarve. Lehdessä tuleekin olemaan jatkuva HELKA -uutisoinnin palsta "Katrin kuiskauksia ja huutoja". Jatkuvasti uutta kerrottavaa on myös kirjastojen arvioinnista, digitaalisesta kirjastosta, kampusten kehittämisestä samoin kuin palveluista ja kokoelmista. Henkilö-, koulutus- ja kokousuutisilla tulee olemaan oma palstansa. Lehti ei kilpaile jo nyt ilmestyvien julkaisujen kanssa, vaan pyrkii erilaiseen ja täydentävään profiiliin.

Verkkolehti

Verkkolehti haluaa tavoittaa erityisesti kirjastoväen, kirjastoasioista päättävät ja kiinnostuneet yliopistolaiset. Lehti on kuitenkin kaikille avoin ja toivomme saavamme runsaasti lukijoita ja kirjoittajia. Verkkolehti eroaa painetusta erityisesti siksi, että jutut ovat lyhyitä ja uutisoivia. Niissä on tarkoituksena käyttää verkon erityisetua, mahdollisuutta linkkien avulla viitata laajempiin taustatietoihin ja dokumentteihin. Keväällä lehti ilmestyy joka toinen maanantai 17.4. alkaen ja kesällä kerran kuukaudessa. Aiemmat numerot arkistoidaan sähköisesti, jotta niihin voi palata.

Oppimisen jakaja

Toivomme, että verkkolehti voisi toimia myös kirjastolaisten yhteisen osaamisen välittäjänä. Meillä kaikilla on erilaisen osaamisen ja taitojen alueita. Jokaisella on myös tarve oppia uutta. Koulutus- ja matkaraportit, linkki kiinnostavaan aineistoon, hyvät käytännöt ja ideat ovat tervetullutta aineistoa. Jakamalla omaa osaamistamme olemme vahvempia kuin yksin. Henkilöuutisten kautta opimme myös tuntemaan toisiamme.

Lehdellä on yliopiston kirjastonjohtajien nimeämä toimituskunta ja se toimitetaan verkkomuotoon opiskelijakirjastossa. Kirjastoilla on omat yhdyshenkilönsä, jotka huolehtivat uutisoinnista oman kirjastonsa osalta. Annetaan äänemme kuulua!

Toimituskunnan puolesta

Kaisa Sinikara
Kaisa.Sinikara@helsinki.fi

[INFOLEHTI]