kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Tuutorit apuna fuksin informaatiolukutaitopolulla

 

 

02/09

   
 

Opiskelijakirjaston verkkojulkaisusarjassa on ilmestynyt Minna Linna-Vuoren informaatiotutkimuksen kandityö ”Kirjastot haltuun: tuutoreiden järjestämät kirjastokierrokset Helsingin yliopiston Opiskelijakirjastossa”. Työ liittyy kirjaston viime vuosien pyrkimyksiin ratkaista yli 2000 uuden opiskelijan joka syksyiseen saapumiseen liittyvä dilemma: kuinka perehdyttää fuksit kirjastoon tuutorien välityksellä niin että viesti säilyy matkalla suhteellisen samana ja tavoittaa fuksit tasapuolisesti.

Opiskelijakirjasto on ollut mukana Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiedekuntien tuutoreille järjestämässä koulutuksessa jo 1970-luvulta saakka. Viime vuonna kirjaston osuuteen osallistui 172 tuutoria. Ajatuksemme on ollut, että kirjasto säästää omia resurssejaan perehdyttämällä opiskelijatuutoreita kirjasto-oppaiksi, mutta myös se, että tekemällä yhteistyötä tiedekuntien ja tuutoreiden kanssa tulemme tiiviimmäksi osaksi opiskelua ja saamme ensikäden tietoa opiskelijoiden kirjastoa koskevista ajatuksista. Ongelmana on ollut se, ettei koulutus tavoita kaikkia, koska se ei ole kaikissa tiedekunnissa pakollinen. Myös osa osallistuneista on tiedekuntien keräämän palautteen perusteella kokenut koulutuksessa käsitellyt asiat liian tutuiksi.

Aloitimme uudistaa koulutuskonseptiamme keväällä 2007 tapaamalla tiedekuntien, niiden kirjastojen ja tuutorien edustajia. Kävimme yhdessä läpi kirjasto-osuuden sisältöä ja työskentelytapoja. Tältä pohjalta muokkasimme koulutustamme ja keräsimme siitä myös tavallista tarkemman palautteen. Palautteen perusteella koulutus koettiin enimmäkseen hyödylliseksi, vaikka vieläkin esiintyi jokunen maininta tuutoreille liian tutusta sisällöstä. Yhteenveto palautteesta on nähtävillä Opiskelijakirjaston tuutorisivulla Almassa, HY:n intranetissä.

Minna Linna-Vuoren tutkielmassa puolestaan kysyttiin syksyn 2007 fukseilta, kuinka he olivat kokeneet tuutorien perehdytyksen Opiskelijakirjastoon ja Oppimiskeskus Aleksandriaan. Tutkielma antoi meille vihjeitä siitä, mitä kohteita fuksit pitävät tärkeinä, mitä heille oli jäänyt kierrokselta mieleen ja millaisia ongelmia kierroksiin liittyi. Lisäksi saimme selvityksestä hyvää pohjatietoa tuutoritoiminnan yleisistä periaatteista.

Näiden selvitysten perusteella vaikuttaa siltä, että koulutuksen sisältö- ja toteutustapa on nyt suhteellisen toimiva. Ne tuutorit jotka osallistuvat, saavat varmuutta työskentelyynsä ja osaavat välittää tietoa myös eteenpäin. Urakkamme jatkuu kuitenkin ainakin ”puuttuvien” tuutorien tavoittamisen parissa. On myös hyväksyttävä se tosiasia, että opiskelun alkumyllerryksessä fuksille jää hyvästäkin esittelystä mieleen vain murto-osa asioista. Sopiva lähtökohta voisi ollakin, että kun tuutorilla on kokonainen ja jäsennelty kuva kirjaston merkityksestä opiskelijan elämässä hän pystyy välittämään mielikuvia, joiden perusteella fuksi pystyy suunnistamaan ja pyytämään apua myöhemminkin.

Olemmekin tuutoreita tavatessamme pyrkineet kytkeneet heidän työnsä keskustakampuksen informaatiolukutaidon opintosuunnitelmaan (kuva Almassa) sekä pohtineet yhdessä fuksin tilannetta uudessa opiskeluympäristössä ja tiedonhankintatilanteessa. Myös perinteinen osuus kirjaston tilojen, palvelujen ja kokoelmien hahmottamisesta on edelleen vankasti mukana. Viime vuonna tuutorit saivat jo koulutuksessa esitellä nämä enimmäkseen itse. Tänä vuonna se voi olla kylläkin haasteellista, kun kirjasto on kaikille uusi Opiskelijakirjaston muuttaessa evakkoon tulevan Keskustakampuksen yhteiskirjaston rakennustyön alta.  

Teksti:
Eija Nevalainen
informaatikko

Opiskelijakirjasto
eija.nevalainen at helsinki.fi

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)