kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Talven ja kevään välimaastossa

 

 

02/09

   
 

Maaliskuussa olemme talven ja kevään välimaastossa. Vaikka sää on oikullinen, valo lisääntyy vääjäämättä ja lämmin aika lähenee. Tämä keventää mieltä, vaikka kalenterissa onkin monta tehtävää ennen kesää.

Konsistorin päätös ensi vuoden alussa aloittavasta yliopiston kirjastosta edellyttää jatkotoimenpiteitä. Tiina Äärilä kirjoittaa tarkemmin valmisteluryhmien työskentelystä. Myös viime vuoden lopulla tehtyä henkilöstösuunnittelua ja periaatteita joudumme päivittämään konsistorin päätöksen varassa. 

Kiinnostus keskitettyihin tehtäviin (hallinto, viestintä ja koordinointitehtävät, verkkopalvelut, hankinta- ja luettelointipalvelut) oli ilahduttavan suurta. Se kertoi valmiudesta oppia ja ottaa vastuuta uusista tehtävistä ja työskennellä uusissa työyhteisöissä. Siihenhän me kirjastoissa olemme jo saaneet hyvää harjoitusta viime vuosien aikana kaikilla kampuksilla.

Maaliskuun aikaan pyritään määrittelemään periaatteet ratkaisuja vaativissa kysymyksissä, mm. kun sama tehtävä kiinnostaa useita. Pääperiaatteena työtehtävien uudelleen jakamisessa ja henkilöstön sijoittumisessa on se, että yhteisen kirjastomme kaikki keskeiset tehtävät kampuksilla ja keskitetysti on hoidettava hyvällä tasolla. Minkään kampuksen käyttäjäpalvelut eivät saa huonontua. Keskitettävät tehtävät on samoin resursoitava niin, että ne toimivat hyvin ja tukevat kampusten tieteenalapalveluja. Periaatevalmistelua tehdään kampusten kirjastonjohtajien kanssa.   

Kirjaston yhteisen tavoiteohjelman valmistelu on samoin käynnissä, jotta meillä olisi syksyllä rehtorin kanssa käytäviä neuvotteluja varten selkeät esitykset siitä, miten kirjasto toteuttaa yliopiston strategian 2010-2012 ja niihin liittyvien viiden toimeenpanosuunnitelman tavoitteita. Samaan kokonaisuuteen liittyy budjetin ja käyttösuunnitelmien valmistelu, ts. millaisia resursseja kirjasto tarvitsee toimintaansa varten. Rehtori päättää loppuvuodesta voimavaroistamme. 

Alkuvuodesta määritellään johtosäännöllä pääperiaatteet kirjaston hallinnosta ja johtamisesta. Tarkempia yksikkökohtaisia periaatteita sovitaan työjärjestyksissä.  Uskon, että löydämme hyvät mallit toimia yliopiston johdon ja tiedekuntien kanssa. Samoin olen vakuuttunut, että kirjaston sisällä voimme muodostaa hyvät ja toimivat työyhteisöt sekä mielenkiintoiset ja haastavat toimenkuvat.

Nämä edellä kuvatut asiat vievät kirjastonjohtajien työpanosta kevään 2009 aikana samalla tavoin kuin yliopistouudistus työllistää johtajia kaikilla tahoilla. Samaan aikaan kirjastoissa eletään yliopistoyhteisön aktiivista ja toimeliasta lukukautta, jossa kirjastohenkilöstön panos on tärkeä. Kirjastojen päivittäisessä työssä ja käyttäjien palveluissa on työmme keskeisin sisältö.

Hyvää maaliskuuta!

Teksti:
Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kaisa.sinikara[at]helsinki.fi
puh. 09- 191 21701

 

 

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)