kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Kokoelmat kartalle!

 

 

02/09

   
 

Helmikuun viimeisenä perjantaina kokoontui joukko kokoelmakarttahankkeesta kiinnostuneita Helsingin yliopiston kirjastolaisia, sekä pari Kansalliskirjaston edustajaa, yhteiseen aamupäivään. Tilaisuuden vetäjänä ja aiheeseen johdattelijana toimi valtiotieteellisen tiedekunnan kirjastonjohtaja ja hankkeen ohjausryhmän jäsen Maria Forsman.

Kokoelmakarttahanke liittyy strategiseen tavoitteeseen parantaa aineistojen saatavuutta ja kattavuutta. Tarkoituksena on kehittää kokoelmien kartoitus- ja kuvailumenetelmiä sekä tarkoitukseen soveltuvaa yhteistä tietokantaa. Vuonna 2003 tietokartta nimellä alkanutta hanketta hallinnoi aluksi yliopistokirjastojen neuvosto. Vuoden 2007 lopussa mukana olleet 20 kirjastoa perustivat vapaaehtoisen konsortion ja toiminta siirtyi Varastokirjastolle (Varastokirjaston kokoelmakarttasivut) osallistumismaksuperiaatteella.

Lyhyen historiakatsauksensa jälkeen Forsman siirtyi tähän päivään. Riittääkö meillä motivaatiota aikaa vievään kokoelmien kartoitukseen ja kuvailuun tässä rakenteellisen kehittämisen ja kirjastojen yhdistämisen myllerryksessä? Forsmanin mukaan kartoituksesta saadaan sekä paikallista että kansallista hyötyä.

Jos kokoelmakartasta saadaan valtakunnallisesti kattava, eli mukaan saadaan kaikki kirjastot, siitä muodostuva ”kokoelmien Linda” kertoisi mitä aihealueita, miltä ajalta ja kuinka ”tieteellistä” materiaalia on mistäkin saatavilla.

Suuret ikäluokat siirtyvät lähivuosina kirjastoista eläkkeelle ja valtava tietomäärä on vaarassa hävitä heidän mukanaan. Kokoelmiin liittyvää hiljaista tietoa kannattaisi kerätä ja tallentaa kokoelmien kuvauksiin, ennen kuin on liian myöhäistä. Keskustakampuksen kirjastoissa näitä tietoja voisi käyttää myös kokoelmien yhdistämisen apuvälineenä.

Pääsuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo Kansalliskirjastosta esitteli kokoelmien kuvailujen tallennusta Dspace-tallennusalustalle. Dublin Core -formaattia hyödyntävä kokoelmien kuvailutietojen tallennuspohja vaikutti helppokäyttöiseltä ja joustavalta. Pakollisia kenttiä on varsin vähän ja tietueita voi muokata myös jälkeenpäin. Ohjeita tallennukseen löytyy em. nettisivulta.

Kirjastojen kokemuksia

Alusta asti kokoelmakarttahankkeessa mukana ollut Kansalliskirjaston kokoelmapäällikkö Sinimarja Ojonen piti hanketta edelleen mielekkäänä. Kansalliskirjastossa on paljon erikoiskokoelmia, joista läheskään kaikista ei ole sähköisiä luetteloita ja joiden systemaattinen kokoelmatasoinen kuvailu olisi tarpeen. Toisaalta nimekeluetteloiden selailu on työlästä, niissä pätee vanha sanonta että metsää ei näe puilta. Tämä metsä/puu syndrooma on voitettavissa kunnollisella kokoelmien kuvauksella. Kokoelmatietojen selailun pitäisi olla asiakkaille mahdollisimman helppoa. Ojosen mielestä kokoelmakartta on tällä hetkellä liiaksi piilossa Dorian uumenissa. Perinteisesti kirjastojen luetteloissa ei ole kokoelmatasoisia tietueita, mutta voisiko olla?

Kirjastonhoitaja Ilkka Päiväläinen kertoi valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokemuksia kokoelmien kartoituksesta. Hv:ssa on kymmenen aihekokoelmaa, joista kolme käytiin läpi määrällisesti ja laadullisesti. Kokoelmien vahvuustasoa (conspectus level) ei arvioitu, mutta kattavan käsityksen kokoelman sisällöstä Päiväläinen uskoi saaneensa.

Tietoasiantuntija Merja Kettunen Viikistä esitteli oman kampuksensa kokoelmakarttaprojekteja. Viikki, Kumpula ja Terkko olivat kartoittaneet yhteisprojektina lehtikokoelmiaan. Tietokannasta erilaisina access-ajoina saadut määrälliset tiedot aineistoista antoivat eväitä hankintaan ja kokoelmien kehittämiseen ylipäänsä.

Lopuksi apulaiskirjastonjohtaja Maria Kovero Terkosta raotti taulukkomuotoiseen kokoelmien kartoituksen mahdollisuuksia. Tilaisuudelle varattu aika oli loppumassa, joten tarkempaa opastusta exel-ohjelman käyttöön emme tällä kertaa saaneet.

Jos tilaisuus herätti innostuksen ja tiedonjanon, niin aiheeseen liittyviä kurssitoiveita voi esittää Sirkku Liukkoselle.  

Teksti:
Leena Huovinen
Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)