kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Yhteistyötä Euroopan halki: BOBCATSSS 2009 @ Porto

Tamperelaiset informaatiotutkimuksen opiskelijat konferenssijärjestäjinä

 

 

02/09

   
 

Vuoden 2009 BOBCATSSS-symposium, järjestyksessään 17., järjestettiin 28.-30.1. Portossa, Portugalissa. BOBCATSSS on informaatioalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnattu alan ajankohtaisia asioita käsittelevä vuosittain järjestettävä konferenssi.

Tämä oli minulle jo neljäs BOBCATSSS-reissu, mutta ensimmäinen opiskeluaikojen jälkeinen, ammattilaisstatuksella osallistuttu, ja myös ensimmäinen, jossa pääsin lavalle esiintymään. Kirjoitimme tämänvuotiseen konferenssiin kollegani Antti Virrankosken kanssa artikkelin Kumpulan tiedekirjaston informaatiolukutaidon kehittämishankkeesta, jota minulla oli kunnia esitellä lähes täydelle auditoriolle. Esitykseni herätti ilahduttavan paljon keskustelua ja hankkeemme yksityiskohdista oltiin kansainvälisesti kovinkin kiinnostuneita. Erityisesti kirjastonhoitajien ja opetushenkilökunnan yhteistyö infolukutaidon opetuksen toteuttamisessa ja integroinnissa kursseihin sekä kirjastonhoitajien pedagogisten taitojen kehittämismahdollisuudet aiheuttivat pohdintaa.

Itse koin osallistumisen tämänvuotiseen BOBCATSSSiin erityisen tärkeäksi, koska sen järjestivät entiset opiskelijatoverini Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat yhdessä portolaisten kollegojensa kanssa. BOBCATSSS onkin harvinaislaatuinen konferenssi juuri siksi, että se on alusta loppuun saakka opiskelijoiden järjestämä. Opiskelijoiden tehtävänä on siis huolehtia tieteellisen ohjelman lisäksi budjetista ja sponsorien keräämisestä sekä kaikista käytännön järjestelyistä luentosaleista nettisivuihin. Informaatiotutkimuksen laitos oli toki urakassa vahvana taustatukena. Tammikuussa 2008 polkaistiin käyntiin projektikurssi, johon 12 innokasta organisaattoria osallistui, ja jonka vastuuopettaja oli aktiivisesti mukana järjestelyissä. Valmisteluja oli kuitenkin tehty jo vuoden 2007 aikana, projekti vaati siis opiskelijoilta melkoista sitoutumista.

Suurta vastuuta on omalta osaltaan kantanut harteillaan Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestön UDK ry:n puheenjohtajana projektin alkuaikoina toiminut Erkka Rautio, joka konferenssinjälkeisissä, väsyneissä mutta onnellisissa tunnelmissa kertoi ajatuksiaan urakasta.

Erkka Rautio ja konferenssijärjestelyä, Kuva: Juuso Kangaspunta
Kuvat: Konferenssin suomalaiset järjestäjät työn touhussa, etualalla Erkka Rautio. Kuva: Juuso Kangaspunta.

Projektin suurimmaksi anniksi Rautio totesi tiimityöskentelyn. Pitkän, haastavan projektin aikana oli pakko jakaa vastuullisia tehtäviä ryhmäläisten kesken, jolloin opittiin väistämättä luovimaan erilaisten toimintatapojen välillä ja lopulta, luottamaan toisten kykyyn saada homma hoidetuksi. Lisäksi, organisoijien tulevaisuutta ajatellen luulen, että kansainvälisen konferenssin järjestäminen 300 ihmiselle näyttää kenen tahansa rekrytoijan mielestä CV:ssä erittäin lupaavalta.

Projektin suurimmiksi haasteiksi Rautio totesi rahan ja kommunikoinnin. Tammikuussa järjestetyn konferenssin talous saatiin varmistettua vasta marras-joulukuun vaihteessa, ja siihen asti oli olemassa pelko, että taloudellisessa vastuussa ollut ainejärjestö joutuu vielä kärsimään projektista. Myös viestintä kahden, Euroopan eri laidoilla olevan maan välillä asetti omat haasteensa, lähinnä kulttuurierojen vuoksi. Lopulta kuitenkin, riittävästi rautalankaa suuntaan jos toiseen väännettyä, järjestäjät saivat kasaan erinomaisen konferenssin.

Konferenssin päätteeksi esiteltiin vuoden 2010 BOBCATSSS-kaupunki, eli Italian Parma. Porton konferenssin aikana käytiin keskustelua siitä, pitäisikö BOBCATSSS rajata vain opiskelijoiden tuotoksille ja esityksille. Itse pitäisin tällaista suuntausta harmillisena, koska mielestäni BOBCATSSS on ollut opiskelijoille ihanteellinen paikka verkostoitua tutkijoiden ja ammattilaisten kanssa, sekä saada arvokasta esiintymiskokemusta tasa-arvoisena kokeneempien kollegojen rinnalla.  Lisäksi tutkijoiden jäädessä pois laskee väistämättä myös konferenssin tieteellinen arvo, ja sitähän me emme halua.

Teksti:
Anne Kakkonen
Kumpulan tiedekirjasto

Kuva:
Juuso Kangaspunta

 

BOBCATSSS-konferenssin antia

Tämänvuotisen symposiumin teemana oli ”Challenges for the New Information Professional”. Keynote-puhujat Tom Wilson, Kimmo Tuominen sekä Fernanda Ribeiro toivat esiin profession tulevaisuuden haasteisiin liittyviä teknologisia ja sosiaalisia muutoksia. Tiedon sosiaalinen luonne tuntui olevan muutenkin tämänkertaisen symposiumin vahva teema. Sosiaalinen media, web 2.0, library 2.0 -termit toistuivat monesti. Teknologista kehitystä kuvaa termi ’Cybrarian’, jolla viitattiin tulevaisuuden kirjastonhoitajaan.

Kimmo Tuomisen avainpuheessa tarkasteltiin sosiaalista tiedon rakentumista. Tuominen käytti esityksessään esimerkkeinä Star Warsia ja punk-skeneä hahmotellessaan Wilsonin lanseeraamaa ”Cognitive authority” -teoriaa. Sosiaalinen tiedon muodostuminen, sosiotekninen suodatus, web 2.0 (wikit, RSS, Second Life, Facebook, ym.) nousivat esille esityksessä. Myös julkaisukulttuurin paradigmaattinen muutos nousi esille.

Linda Ashcroft esitteli artikkelissaan joukon LIS-tutkimuksia, joissa visioidaan alan tulevaisuutta. Ashcroft povaa virtuaalisia organiaatioita, Web2.0:aa, uusia rahoitusmalleja, palveluiden markkinointia, ym. tulevaisuuden trendeiksi.

Kaiken kaikkiaan Bobcatsss 2009 herätti ajatuksia tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Digitalisaation ja Internetin ansiosta maailma on muuttunut valtavasti tiedon muodostumisen, sen etsimisen ja käytön osalta. Tiedekirjastot eivät voi seurata sivusta kehitystä. Tulevilla opiskelijoilla ja tutkijoilla (Google generation, Generation Y) on uudenlaiset tarpeet ja orientaatio tiedonhankintaan sekä käyttöön. Muutos ei ole vain teknologisten innovaatioiden sarja, vaan siinä on vahvasti mukana sosiaalinen puoli.

Teksti:
Juuso Kangaspunta
Kumpulan tiedekirjasto

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)