kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Keskustakampuksen yhteiskirjaston rakentuminen 2009

 

 

02/09

   
 

Keskustakampuksen yhteiskirjaston kirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen kertoo työnsä alkamisesta sekä suunnittelun haasteista.

Hyvässä vauhdissa olevan Kaisa-talon rakennussuunnittelun ohessa Keskustakampuksen yhteiskirjaston hallinnollinen rakentaminen sai vauhtia helmikuussa. Työni yhteiskirjaston kirjastojohtajan tehtävässä alkoi kuun puolivälissä. Edellisellä viikolla yliopiston konsistori oli hyväksynyt yliopistomme strategian kaudelle 2010-2012 ja päättänyt kirjastolaitoksen tulevasta rakenteesta.

Konsistorin päätökset antavat suuntaviivat myös kampuksen kirjaston kehittämiselle. Helsingin yliopisto on asettanut tavoitteekseen lujittaa asemaansa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. Kaiken yliopiston toiminnan, tulee tukea tämän tavoitteen saavuttamista. Ollakseen kampuksen edustamilla aloilla maailman parhaiden tutkimusyliopistojen joukossa, keskustakampus tarvitsee laadukkaat, monipuoliset, kustannustehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut eri käyttäjäryhmille ja niiden tulisi muodostua kampuksen kunkin tieteenalan kehittymissuunnan mukaisesti.

Tukeakseen kampuksen tiedekuntien toimintoja keskustakampuksen muodostuvan yhteiskirjaston on seurattava tiiviisti opetuksen ja tutkimuksen kehittymistä uudenmuotoisessa yliopistossa. Jo suunnitteluvaiheessa kirjaston on pyrittävä aktiivisesti vaikuttamaan yhteistyön lujittamiseen tiedekunta- ja laitostasoilla niiden uusia hallinnollisia ja toiminnallisia rakenteita laadittaessa. Kirjaston tulee olla läsnä siellä missä käyttäjät liikkuvat - laitoksilla tai virtuaaliympäristöissä. Palveluita tulee suunnitella ja tarjota sinne missä käyttäjät ovat

Haasteita kuluvalle vuodelle riittää

Vuoden 2009 tärkeimpiä tehtäviä on rakentaa yhdessä muiden kampuskirjastojen kanssa uudelle kirjastolaitoksellemme raamit, joilla sujuva toiminta sekä yhteisissä keskitetyissä palveluissa että kampuskirjastoissa on mahdollista. Tämän rinnalla teemme kirjastolaitoksen yhteistä tavoiteohjelmaa vuosille 2010-2012, jonka osaksi tulevat kunkin kampuksen omat toimintasuunnitelmat. Tämän kampuksella yhteisesti laaditun suunnitelman avulla pyrimme tukemaan keskustakampuksentiedekuntien ja laitosten tavoitteita, erityisesti opetuksen ja tutkimuksen osalta.

Eri kampuskirjastojen painotukset toimintasuunnitelmissa saattavat vaihdella. On kuitenkin innostavaa kirjastojen näkökulmasta lukea hyväksyttyjä strategisia ja toiminnallisia tavoitteita ja miettiä niitä keinoja joilla takaamme muutoksen keskellä palveluiden toimivuuden, niiden pitkäjänteisen kehittämisen ja erityisesti korkeatasoiset opiskeluolosuhteet.
Kuluva vuosi on myös väliaikamuuttojen vuosi. Opiskelijakirjasto muuttaa uuteen osoitteeseen Fabianinkatu 32:een, ja on tärkeää, että oppimateriaalipalvelut toimivat tehokkaasti myös muutostilanteessa. Svenska social- och kommunalhögskolanin kirjastopalvelut muuttavat uusiin tiloihin Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston läheisyyteen, ja Humanistisen tiedekunnan kirjastossa kolme toimipaikkaa yhdistyy Metsätalon kirjastotiloihin. Muutot on kaikilta osin pyrittävä hoitamaan mahdollisimman hallitusti, jotta heti syksyllä palvelut toimivat sujuvasti uusien opiskelijoiden aloittaessa opintonsa.

Yhteistyöllä eteenpäin

Keskustakampuksella kirjastoilla on hyvä perinne tehdä yhdessä työtä. Tästä on osoituksena pitkäjänteinen yhteinen kehittäminen jota on tehty tiimityönä jo kahdeksatta vuotta. Tämän työskentelytavan tuloksena eri kirjastojen käytänteet ovat yhtenäistyneet, ja kampuksen kirjastojen henkilökunta on tutustunut erilaisiin toimintaympäristöihin ja palvelukäytäntöihin sekä samoja tehtäviä hoitaviin kollegoihin. Tämä osaltaan luo hyvän pohjan yhteisen kirjastotoiminnan kehittämiselle uudessa organisaatiossa, josta merkkejä näkyy jo yhteisestä rakennussuunnittelusta saaduista kokemuksista.

Vahvasti kampuksen muutosta eteenpäin vievänä ryhmänä on toiminut keskustakampuksen kirjastonjohtajien tiimi. Kirjastonjohtajat laativat vuonna 2007 yhteistyönä vision kampuksen kirjastosta uuden kirjastorakennuksen arkkitehtikilpailua varten. Vision mukaan Keskustakampuksen tiedekirjasto on opiskelijoiden ja tutkijoiden arvostama tutkimus-, opiskelu- ja työskentely-ympäristö, jossa moderni teknologia ja arkkitehtuuri tukevat kirjastoon sijoitettujen tieteenalojen perus- ja erikoispalveluja. Kirjasto on näkyvä ja ulospäin suuntautuva humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimustiedon näyteikkuna ja avoin kaikille tiedontarvitsijoille.

Kampuksella yhteisesti laadittu, olemassa oleva näkemys tulevaisuuden tavoitteista luo vakaan pohjan ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Tuon näkemyksen varaan on hyvä rakentaa kampuksen uuden kirjaston jatkosuunnittelua sen kaikilta osilta. Vuonna 2009 kirjastonjohtajatiimi jakaa vastuun suunnittelusta eri osa-alueisiin (tavoiteohjelma, henkilöstö, talous, johtosääntö, tilat). Kirjastonjohtajat ottavat kukin oman tehtäväkentän edistettäväkseen.

Päällimmäisenä ja kiireellisimpänä tehtävänä tulee olemaan henkilöstösuunnitelman täsmentäminen muuttuneessa tilanteessa. Pyrkimyksenä on luoda kampuksen kirjastoon, sekä Minervaan että uudisrakennukseen, yhteinen tulevaisuuteen tähtäävä ja toimiva henkilöstörakenne, jolla voimme vastata meille asetettuihin kehittämishaasteisiin. Tavoitteena tulee myös olla se, että voimme tulevaisuudessa todeta kampuksellamme olevan hyvä työyhteisö, ja että kirjastomme on hyvämaineinen, houkutteleva työpaikka.

Teksti:
Pälvi Kaiponen
Kirjastonjohtaja
Keskustakampuksen yhteiskirjasto
puhelin 09-191 22557, 050-4151671

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)