kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Joulu on jo ovella

 

 

09/08

   
 

Joulu on ensi viikolla. Tänä vuonna joulunpyhät lyhentävät paria työviikkoa sijoittumalla keskelle viikkoa, mikä on iloinen asia.  

Olimme marras-joulukuun vaihteessa Elise Pirttiniemen kanssa Namibiassa valmistelemassa kirjastojemme yhteistyöhanketta. Matka avasi silmiä ja antoi suhteellisuudentajua. Maan kauneus ja eksoottisuus, voimavarojen niukkuus yhdistettynä korkeakoulutuksen ja osaamisen merkitykseen, vasta 20 vuotta itsenäisyyttä ja tasavertaisuutta; ilon ja ystävyyden kosketus. Yllätti nähdä pienen Suomen vaikutus yhteiskunnan kehittämiseen. Palaamme asiaan seuraavassa Verkkarissa. 

Jouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi Omaheimo

Kirjastolaitoksemme pitkäjänteinen kehittämisprosessi jatkuu. Työhyvinvointi-kyselyyn loppusyksystä vastasi n. 60 % kirjastoväestämme. Pyrimme kyselyllä kartoittamaan, miten muutokset koetaan. Sirkku Liukkonen kertoo tuloksista tarkemmin artikkelissaan. Kyselyssä arviointiin mm. miten kirjastolaitoksessa pitäisi tiedottaa. Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet ovat suosituimpia tiedotusmuotoja, samoin verkkoviestintä. Hyvänä koetaan mahdollisuus kysyä ja kommentoida välittömästi, samoin kuin vaihtaa ajatuksia kollegojen kanssa.

Myös Verkkarilla on oma panoksensa viestinnässä, joskaan se ei ole viestintämuodoista suosituin. Verkkari on nostanut esille teemoja ja käynnissä olevia asioita mutta ajantasainen keskustelu on vähäisempää. Olisiko syytä lisätä vuorovaikutteisuutta ja keskustelua myös tällä foorumilla?
Vapaamuotoisen viestinnän väylät ovat lisääntyvät; keskustakampuksen suunnittelijan Nicola Nykoppin blogi on toiminut parisen vuotta, Opiskelijakirjasto on perustanut juuri oman bloginsa ja Kansalliskirjaston blogit ovat luettuja (Digikirjasto, Kansalliskirjaston näkökulma).

Jouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi Omaheimo

Mistä sitten parhaillaan keskustellaan?

Tänä syksynä yliopisto on kiivaasti valmistautumassa uuden yliopistolain tuomiin muutoksiin, sillä aikaa uuden lain voimaan tuloon on enää puolisen vuotta. Lukuisat työryhmät ovat valmistelemassa suuria muutoksia yliopiston rakenteisiin ja rahoitusmalliin, kiinteistöomistukseen ja henkilöstön asemaan. Oman paineensa tähän työhön luo maailmanlaajuinen talouden kiristyminen, jolla on vaikutuksensa myös Suomeen ja suomalaisiin. Puhe rakenteista, rahasta ja strategiasta saattaa tuntua pelkästään hallintoväen asioilta. Käytännössä nämä vaikuttavat kuitenkin useimpien kirjastolaisten elämään: työyhteisöön ja työtehtäviin. Strategiat antavat kehyksen suunnalle, johon ollaan menossa, osaamisen vaatimuksille ja siten meidän arkityöllemme. Raha määrittää reunaehdot kirjastojen kokoelmille, henkilöstölle ja tiloille.

Uudessa yliopistossa 2010 lukien autonomisuus tuo entistä suuremman vastuun varojen riittävyydestä ja oikeasta käytöstä. Helsingin yliopiston talousvastuullisten yksiköiden määrä supistuu oleellisesti, noin 40:een. Tällä hetkellä aine- ja erillislaitosten määrä on toista sataa. Useista tiedekunnista talousvastuulliset laitokset poistuvat kokonaan, toisissa niiden määrää supistetaan oleellisesti. Budjetin alarajaksi on kaavailtu 5 miljoonaa euroa. Myös yliopistojen yhdistymiset ja yhteistyö sektoritutkimuslaitosten kanssa tuo muutoksia mukanaan. Yliopistomaailman karttaa piirretään uudelleen.

Tämä kaikki heijastuu myös kirjastoihin. Meillä kirjastoissa on jo kokemusta työkuvien, aineistojemme ja työyhteisömme muutoksista. Kokemuksen kautta olemme havainneet, että erilaisten myllerrysten keskellä voi elää ja työskennellä. Parhaillaan on käynnissä kysely halukkuudesta kirjastojen uudenlaisen työnjaon mukanaan tuomiin keskitettyihin tehtäviin. Henkilöstösuunnittelu jatkuu kirjastojen valmistelun pohjalta alkuvuodesta.       

Kirjastoille valmistellaan alkuvuodesta myös kvestuurin johdolla uutta rahoitusmallia. Myös kirjastojen hallintomallia tarkastellaan osana uuden yliopiston johtamista ja taloudellisia vastuita. Aktiivinen kehittäminen ja keskustelu jatkuvat.  

Jouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi OmaheimoJouluomppu, Kuva: Jussi Omaheimo

Hyvät kirjastolaiset, hyvät Verkkarin lukijat. Lämmin kiitos kuluneen vuoden ponnistelusta yliopistomme ja sen opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien hyväksi! Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Virkistävää joulun aikaa!

Teksti:
Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kaisa.sinikara[at]helsinki.fi
puh. 09- 191 21701

top

« ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)