kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

30-vuotias Medic-tietokanta uudistui

 

 

09/08

   
 

30-vuotiasta Medic-tietokantaa juhlittiin 17.11. Biomedicumissa. Medic on kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, joka perustettiin vuonna 1978. Viime kesänä tietokanta uudistettiin perusteellisesti. Medic-tietokantaa tuottaa Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko.

Medicin 30-vuotistapahtuman ohjelma koostui tietokannan uuden käyttöliittymän, hakuominaisuuksien ja indeksointityökalun esittelystä sekä menneiden vaiheiden muistelusta. Esittelijöinä toimivat Medicin kehitystyössä mukana olevat  Ulla Neuvonen, Eeva-Liisa Aatola, Tiina Heino, Katri Larmo ja Pasi Keski-Nisula Terkosta. Tilaisuuden lopuksi Peter Nyberg Kustannus Oy Duodecimista kertoi suomenkielisen lääketieteellisen asiasanaston FinMeSHin ja sanastojärjestelmä Metatesaurus Rexin nykytilanteesta ja yhteistyökuvioista. Tapahtumassa oli paikalla noin 70 kirjastoalan ammattilaista eri puolilta Suomea.

Bibliografiasta tietokannaksi

Medic syntyi tarpeesta luoda kotimainen lääketieteellinen bibliografia. Varsin moni suomalainen julkaisu jäi kansainvälisten tietokantojen ulkopuolelle. Medline ja muut kansainväliset lääketieteelliset tietokannat ottavat edelleenkin suomalaisista julkaisuista mukaan vain kansainvälisesti kiinnostavimmat.

Aluksi Medic oli lähinnä lääkärien käyttämä tietokanta ja sisälsi lääketieteellisiä julkaisuja.  Nykyään Medic on keskeisin ja kattavin kotimainen terveysalan tietokanta. Lääke- ja hammaslääketieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan hoitotieteellistä aineistoa sekä sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin otetaan esimerkiksi potilaslehdissä julkaistuja artikkeleita ja muidenkin alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan tietokantaan sopiviksi.  Medicissä on tällä hetkellä yli 90 000 viitettä ja tietokanta kasvaa vuosittain noin 4000 viitteellä.

Uudessa Medicissä panostetaan käytettävyyteen

Medic uudistui kesällä 2008 perusteellisesti. Uudessa käyttöliittymässä on päämääränä ollut toimivuus, käytettävyys ja yksinkertaisuus. Toteutuksessa on käytetty KISS-periaatetta (Keep It Simple, Stupid). Kaikki turha visuaalinen kuorma ja vähäpätöisemmät ominaisuudet on käyttöliittymästä karsittu pois.

Medicin uusi käyttöliittymä

Haku- ja selailuominaisuudet ovat parantuneet entiseen verrattuna merkittävästi. Uusi käyttöliittymä ei sisällä enää erillistä perus- ja tarkennettua hakua. Haussa voi käyttää lääketieteellistä MeSH (Medical Subject Headings)-sanastoa sekä sen suomennosta FinMeSH-sanastoa synonyymeineen. Uusi ominaisuus on myös hakuhistoria, jonka avulla voi palata aikaisempiin hakuihin.

Kokoteksti- ja SFX-linkkien avulla tiedonhakija pääsee lukemaan koko artikkelin verkosta tai paikantamaan julkaisun kirjastojen kokoelmista. Viitteiden jatkokäsittely ja siirtäminen viitteidenhallintaohjelmiin on tehty uudessa käyttöliittymässä helpoksi. Medicin uusin ominaisuus on verkkosyötteiden hyödyntäminen tiedonhaussa uutuusseurannan tapaan.

Indeksointityökalu helpottaa asiasanoittajien työtä

Uudistuneen käyttöliittymän ja hakuominaisuuksien lisäksi Medicissä on tehty muutoksia ja parannuksia, jotka eivät tavalliselle tiedonhakijalle näy. Uusi tehokas indeksointityökalu helpottaa asiasanoittajien työtä huomattavasti. Indeksointityökalu on integroitu Termix-verkkosanastoon, joka englanninkielisen MeSH-sanaston lisäksi sisältää suomenkielisen FinMeSH-sanaston. Lisäksi tietokantaa on siistitty ja yhdenmukaistettu. Kolmessa vuosikymmenessä erilaisia viitteiden merkitsemistapoja oli kertynyt melkein tietokannan ikävuosien verran.

Kuvassa Medicin tekijöitä Medicin 30-vuotistapahtumassa. Vasemmalta Eeva-Liisa Aatola, Rosa Venäläinen, Katri lArmo, Tiina Heino, Ulla Neuvonen ja Pasi Keski-Nisula Terkosta ja Peter Nyberg Kustannus Oy Duodecimista, Kuva: Jussi Männistö
Medicin tekijät Eeva-Liisa Aatola, Rosa Venäläinen, Katri Larmo, Tiina Heino, Ulla Neuvonen ja Pasi Keski-Nisula Terkosta sekä Peter Nyberg Kustannus Oy Duodecimista Medicin 30-vuotistapahtumassa 17.11.2008.

Uuden Medic-tietokannan suunnittelu ja kehittäminen aloitettiin vuoden 2007 syksyllä. Tarve kokonaan uuden tietokannan rakentamiseen todettiin jo vuosia aiemmin. Uudistuksen yhteydessä tietokanta siirrettiin Helsingin yliopiston omalle palvelimelle ja tekninen ylläpito Terkon hallintaan.

Tietokannan kehittäminen vaatii usean ihmisen työpanoksen. Kehitystyössä on it-asiantuntijan lisäksi mukana terveysalan informaatikkoja, tiedonhankinnan kouluttajia ja muita kirjastoammattilaisia Terkosta. Yksilöt ja vuorovaikutus ovat kehitystyössä prosesseja ja työkaluja tärkeämpiä, sanoo it-asiantuntija Pasi Keski-Nisula. Toimiva yhteistyö, avoimen lähdekoodin välineet ja jatkuva testaus ovat olleet uudistetun tietokannan tärkeimpiä rakennusaineksia. Lisäksi palautetta on pyydetty ja saatu runsaasti tietokannan käyttäjiltä.  Medicin tekijät ovat kaikesta palautteesta kiitollisia ja kehitysehdotuksia otetaan edelleen vastaan.


Linkkejä:

Teksti:
Anna-Mari Koivula
tiedottaja
Terveystieteiden keskuskirjasto

Kuva:
Jussi Männistö
kirjastosihteeri
Terveystieteiden keskuskirjasto

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)