kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Uuden yliopiston kynnyksellä

 

 

06/08

   
 

Syksyiselle merelle, Kuva: Jussi Omaheimo

Uudesta yliopistolaista annetaan lausunnot opetusministeriölle 15.10.2008 mennessä. Ensi vuonna tähän aikaan laki on ollut voimassa yli kuukauden; sen suunnitellaan olevan voimassa 1.8.2009 ja täysimääräisesti se on käytössä 1.1.2010 lukien. Yliopisto valmistautuu huolella mutta myös melkoisella vauhdilla tähän historialliseen muutokseen. Parhaillaan on tulossa rehtori Wilhelmssonin johdolla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia kampuksilla: rakenteisiin ja rahanjakoon on tulossa muutoksia ja talousvastuu kasvaa kaikilla tasoilla. Henkilöstön perinteinen virkasuhde on muuttumassa työsuhteeksi. Kiinteistöjen omistusmuutoksia on käsitelty lehtien palstoilla.  

Samat päivämäärät koskevat myös meitä kirjastoissa toimivia. Iiris Karppinen kirjoittaa tässä Verkkarissa aikatauluista ja toimenpiteistä. Vararehtori Hannele Niemen johdolla työskentelee rehtorin asettama henkilöstöryhmä, joka käsittelee kaikki avautuvat vakanssit suhteessa kirjastotoimen henkilöstösuunnitelmaan. Kirjastojen esimiesten kanssa valmistelemme parhaillaan tulevaa tehtäväkarttaa, jossa niin yhteiset/keskitetyt kuin kampusten asiakas- ja tieteenalapalveluihin liittyvät tehtävät on tunnistettavissa ja keskusteltavissa. Yliopiston henkilöstöperiaatteiden mukaisesti muutoksissa huolehditaan siitä, että vakinaisissa tehtävissä toimiville löytyy mahdollisimman hyvin nykyistä tehtävää vastaava uusi tehtävä ja ettei kenenkään palkka laske vaikka tehtävät muuttuisivat. Yliopiston henkilöstö- ja lakiasianosasto selvittää parhaillaan määräaikaisten osalta asiaa koko yliopistossa.

Samaan aikaan yliopisto valmistelee seuraavan kauden 2010-2012 strategiaa, jossa määritellään seuraavan kauden painopisteet ja voimavarojen  suuntaaminen. Kirjastojen osalta vastaavaa suunnitelmaa valmistellaan syksyn aikana seminaareissa ja kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa: tähän kuuluvat tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen kirjastopalvelut, yhteiskunnalliset palvelut sekä voimavarat.   

Olen kuullut kysyttävän, miksi ihmeessä jatkuvasti tehdään muutoksia, eikö nykytilanne olisi ihan hyvä? Kun ympäristömme muuttuu, myös meidän on tehtävä muutoksia. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat ovat konkreetti esimerkki globaalien arkipäivään vaikuttavien muutosten tarpeesta. Kirjastoihin vaikuttavat laajimmin digitaalisen julkaisutoiminnan valtavirtaistuminen mutta myös yliopiston painopisteiden, talouden, henkilöstöpolitiikan ja lainsäädännön uudistaminen.

Toivon, että uskallamme oppia toisiltamme, keskustella ja luottaa toisiimme.  Kirjastolaitos, jolla on yhteinen tavoite, on vahva ja luova tulevaisuuden tekijä.       

Teksti:
Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kaisa.sinikara[at]helsinki.fi
puh. 09- 191 21701

Kuva:
Jussi Omaheimo

top

« ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)