kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Kirjalahjoitus Terkon Lux Humana -kirjakokoelmaan

 

 

03/08

 

 
 

Matti Luoma 25-vuotiaana, Kuva: Katariina Luoman arkistoMatti Luoman perikunta lahjoitti Terveystieteiden keskuskirjaston humanistiseen erilliskokoelmaan, Lux Humana -kokoelmaan valikoiman lähinnä filosofian klassikkoteoksia.

Matti Luoma oli tamperelainen filosofi,joka toimi leipätyökseen psykologina ja psykoterapeuttina Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Hän oli aktiivinen ja värikäs yhteiskunnallinen vaikuttaja ja osallistui laaja-alaisesti moniin keskusteluihin jo 1950-luvulta alkaen.

Filosofian dosenttina Luoma piti vuosikymmenet luentoja Tampereen yliopistossa. Luennot käsittelivät filosofiaa hyvin laajalta alueelta, ja nimitys kulttuurifilosofia kuvaa ehkä parhaiten hänen kiinnostuksensa kohteita. Toinen Luoman pitkäaikainen kiinnostuksen kohde oli uskonnonfilosofia. Parin viime vuosikymmenen aikana hän harrasti erityisesti Intian filosofiaa.


Kuva: Matti Luoma 25-vuotiaana.

Psykoterapeutin työ heijastui monin tavoin myös Luoman kirjalliseen tuotantoon. Hän tutki 1960-luvulla psykoterapian tuloksellisuutta ja ryhmätyön ideologiaa sekä kirjoitti esimerkiksi kirjan Freud ja Jung (Tampereen yliopisto 1980).

Kiinnostus uskontoihin alkoi kristinuskon ja kirkon kritiikkinä, tutkijana Luoma julkaisi vuonna 1967 teoksen Kristinuskon moraalikritiikki Edvard Westermarckin elämässä ja ajattelussa. Myöhemmin hän näki uskonnolle ominaisia piirteitä myös länsimaisen tieteen perustana olevassa rationalismissa. Kirjassaan Länsimaiden kaksi uskontoa, kristinusko ja rationalismi (WSOY 1991) Luoma esitti, että eurooppalainen sielu on pari tuhatta vuotta kamppaillut näiden kahden perinteen kanssa.

Kirjanäyttely, Kuva: Anna-Mari Koivula

Viimeiseksi jääneessä teoksessaan Etsijän tie (TAJU 2000) Matti Luoma kuvasi hyvin henkilökohtaisesti ja avoimesti oman ajattelunsa kehitystä nuoruuden luterilaisesta kristitystä ensin kirkon äänekkääksi kriitikoksi ja myöhemmin Intian henkisen kulttuurin tutkijaksi ja tuntijaksi. 

Matti Luomalle ominaista oli, että hän jo eläessään lahjoitti kirjojaan ystävilleen. Suuren osan luennoistaan hän piti ilman palkkiota – rakkaudesta filosofiaan.

Kun Matti Luoman lahjoittamat kirjat oli saatu luetteloitua kirjaston tietokantaan, pidimme 26.3.2008 Terkossa pienimuotoisen kiitostilaisuuden, johon osallistui myös Matti Luoman tytär apulaisylilääkäri Katariina Luoma.
Tilaisuutta varten kokosimme lahjoitetuista kirjoista pienimuotoisen kirjanäyttelyn.

Teksti:
Lassi Pohjanpää
kirjastosihteeri
Terkko

ja
Pekka Louhiala
dosentti
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen laitos
Helsingin Yliopisto


Kuvat:
Katariina Luoman arkisto
ja
Anna-Mari Koivula

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)