kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Nyt uusiin seikkailuihin

 

 

07/07

   
 

Kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen päätti puheenvuoronsa perjantain 26.10.2007 keskustelutilaisuudessa sukulaissielunsa Nalle Puhin sanoihin: ”Ei tämä tästä huonommaksi voi mennä, nyt vain uusiin seikkailuihin!”

Konsistorin päätös

Uusi vaihe onkin nyt edessämme, kun konsistori teki pitkään valmistellun päätöksen kirjastolaitoksen rakenteesta. Konsistorille asiaa esitellyt kehitysjohtaja Ulla Mansikkamäki esitti erillislaitoksena toimivan kirjaston perustamista vuoden 2011 alusta, sen jälkeen kun keskustan kampuskirjasto olisi ehditty muodostaa vuoden 2010 aikana. Konsistorissa tehtiin vastaehdotus neljän kampuskirjaston ja hallintoviraston kirjastopalveluosaston muodostamasta kirjastolaitoksesta. Asiasta käytiin laaja keskustelu, minkä jälkeen äänestettiin. Vastaehdotus voitti niukasti äänin 8/7. Tämän mukaan kirjastolaitos muodostuu 1.1.2010 lukien neljästä kampuskirjastosta ja hallintoviraston kirjastopalveluosastosta.

Mielenkiintoista oli se, että mikään ryhmistä (professori, keskiryhmät ja opiskelijat) ei muodostanut yhteistä kantaa, vaan kaikissa ryhmissä oli molempien mallien kannattajia. Tämä kertoo sekä kirjaston tärkeydestä kaikille yliopistolaisille että mielikuvien ja näkemysten melko suurista eroista. On joka tapauksessa hyvä, että päätös on saatu aikaan.

Rehtorin päätös

Jotta konsistorin päätöksen toimeenpano lähtisi ripeästi käyntiin, rehtori perusti 23.10.2007 projektiryhmän valmistelemaan hallintoviraston kirjastopalveluosaston tehtäviä, henkilöstösuunnitelmaa ja rahoitusjärjestelyjä (Rehtorin päätös 225/2007). Projektiryhmään kuuluvat kirjastonjohtajat kaikilta kampuksilta sekä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Rehtori nimesi puheenjohtajaksi allekirjoittaneen kirjastopalvelujen toimialajohtajana. Kun hallintovirastoon koottavat tehtävät muuttavat myös kaikkien kampuskirjastojen tehtäviä, joudutaan samalla valmistelemaan koko kirjastolaitoksen henkilöstösuunnitelmaa. Valmistelua tukee vararehtorin johdolla ohjausryhmä. Lisäksi kuullaan kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaa kirjastojen rakenteellisen kehittämisen ohjausryhmänä. Väliraportin aikataulu on 31.1.2007 ja loppuraportin DL 31.3.2007. Aikataulujen tiukkuus liittyy yliopiston strategiavalmisteluun, sillä vuosien 2010 - 2012 strategiaa valmistellaan jo kevätkaudella 2008.

Mitä konsistorin päätös käytännössä tarkoittaa?

Olemme 1990-luvun alusta lähtien oppineet aiempaa tiiviimmin työskentelemään ryhmissä, joissa etsitään yhteisvoimin parhaita ratkaisuja uusiin kysymyksiin ja haasteisiin. Oheiseen Tiina Äärilän laatimaan kuvaan (ks. alla) on hahmotettu prosessin vaiheita. Yhteisiä tehtäviä varten on vuonna 2007 perustettu sekä kirjastonjohtajien ja kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan asettamia työryhmiä samoin kuin sovittu ja resursoitu kirjastojen vastuulle osa koko kirjastolaitosta palvelevista tehtävistä. Uusi hankintalaki on jo muuttanut kausijulkaisujen hankintaa ja tulee vaikuttamaan kaikkeen hankintaan.

Yhteisten tehtävien kehitysprosessi

Konsistorin päätöstä edeltävässä suunnittelussa hahmotettiin kirjastojen tehtäviä seuraavan kaavion avulla. Hallintovirastoon on tarkoitus koota kaavion vasemman puolen tehtäviä, jotka eivät ole sidottuja tieteenaloihin vaan edellyttävät mm. hankinnan ja luetteloinnin, verkko- ja infrapalvelujen sekä hallinnon osaamista. Kirjastolaitoksen muutos noudattelee siis samantapaista mallia kuin hallinnon uudelleen järjestely: hallintovirastossa on toimialajohto ja keskitetyt palvelut (kirjastopalveluosasto) ja kampuksilla kunkin tieteenalan hallintotarpeita palvelevat kampuspalvelut (kampuskirjastot). Suunnitelma täsmentyy projektiryhmän työn edistyessä.

Työtä helpottaa oleellisesti se, että henkilöstösuunnittelun perusperiaatteet linjauksista ja työnjaosta on hyväksytty vuosina 2003, 2005, 2006 ja 2007. Näistä kaksi viimeistä suunnitelmaa on käsitelty myös tiedekunnissa ja erillislaitoksissa ja saatu lausunnot. Samoin niitä on käsitelty useimpien kirjastojen yhteistyökokouksissa.

Nalle Puhin viisaus

Helsingin yliopiston kirjastojen henkilöstö on valmistautunut hyvin edessä oleviin muutoksiin. Jokainen kirjasto on käynyt läpi muutoksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Näiden kuluessa työtehtävät ja -yhteisöt ovat uudistuneet, uusiin tehtäviin on kouluttauduttu ja harjaannuttu työn kuluessa. On opittu tekemään töitä yhdessä muilta kampuksilta olevien kollegojen kanssa, on tunnistettu toinen toistemme ja omia vahvuuksiamme. Koulutus ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat myös jatkossa oleellisia.

Vaikka Nalle Puhille sattui sattumaan yhtä ja toista, hän oli aina valmis uusiin seikkailuihin. Niin olemme mekin, eikö totta!

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kaisa.sinikara[at]helsinki.fi
puh. 09- 191 21701

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)