kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Lääketieteelliset kirjastot katastrofeja kohtaamassa - yhteistyötä ”ilman rajoja”

 

 

07/07

   
 

IFLAn terveystieteiden ja biotieteiden kirjastojen jaoksen satelliittisessio
"Library Frontiers: Disasters, Emergency Preparedness and Emerging Diseases”
Durban, South-Africa, 18th August 2007 (kuvassa IFLA-kirja 2007)

IFLA-kirja 2007, Kuva: Päivi PekkarinenIFLAn terveystieteiden ja biotieteiden kirjastojen jaos järjesti IFLAn tämän vuoden kongressin ”Libraries for the Future – progress, development, partnerships” yhteydessä satelliitin "Library Frontiers: Disasters, Emergency Preparedness and Emerging Diseases” IFLAn kongressikaupungissa Durbanissa Etelä-Afrikassa 18.8.2007. Sessio organisoitiin yhteistyössä afrikkalaisten terveyskirjastojen järjestöjen AHILAn - Association for Health Information and Libraries in Africa - ja SANHIPin - South African National Health Information and Partnership - kanssa ja pidettiin merkittävän KwaZulu Natalin yliopiston lääketieteellisen koulun kirjaston tiloissa. Tämä lääketieteellinen koulu aloitti toiminnan vuonna 1950. Se perustettiin tuohon rotuerottelun aikaan mustia ja värillisiä varten, ja siitä syystä siihen on aina liittynyt ”rajojen ylittämisen” leima. Vuonna 2000 vietetyn 50-vuotisjuhlan kunniaksi koulu nimettiin Nelson R. Mandelan mukaan ja siitä tuli Nelson R. Mandela School of Medicine.

Satelliittiin osallistui 60 lääketieteellisten ja terveystieteellisten kirjastojen kirjastohoitajaa ja informaatioalan asiantuntijaa, joista puolet oli Afrikasta. Satelliitin puhujat olivat alansa asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

IFLAn kongressin teeman ”Libraries for the Future – progress, development patnerships” mukaisesti tämän satelliitin tavoitteena oli tarkastella globaalista ja lokaalista näkökulmasta lääketieteellisten ja terveystieteellisten kirjastojen ja kirjastonhoitajien ”rajoja” ja yhteistyömahdollisuuksia poikkeustilanteissa, kuten

  • ihmisten tai luonnon aiheuttamissa katastrofeissa
  • tarttuvien tautien nopeasti leviävissä epidemioissa
  • varautumissa näihin uhkiin sekä valmiuksia niiden torjumisessa
valottamalla lääketieteellisten kirjastojen ja kirjastonhoitajien tehtäviä näissä tilanteissa, kuvaamalla näihin tilanteisiin liittyvän lääketieteellisen ja /tai terveystiedon kokoamista, järjestämistä ja välittämistä sekä esittelemällä näihin tilanteisiin liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia, yhteistyömalleja ja -verkostoja.

Globaaleja ja lokaaleja haasteita

Satelliitin avaussessiossa ”Librarians Without Borders: an MLA Global Initiative”
Jill Byerly Mayer, University of North Carolina, Chapel Hill, USA,
Librarians Without Borders Task Force (MLA)  -työryhmän edustajana selvitti työryhmän syntyä ja tehtäviä. Hän totesi, että luonnon ja ihmisten aiheuttamat katastrofit, tulipalot, pommiräjähdykset, hirmumyrskyt, kuivuudet, tulvat, nopeasti leviävät tarttuvat taudit, kuten AIDS, SARS tai lintuinfluenssa, ovat haastaneet lääketieteellisten kirjastojen kirjastonhoitajat arvioimaan uudelleen toimintansa rajoja lääketieteellisen tiedon kokoajina, järjestäjinä, jakajina ja välittäjinä. Tästä syystä USA:n lääketieteellisten kirjastojen yhdistyksen globaalien aloitteiden jaos Medical Library Association Global Initiatives Task Force ehdotti vuonna 2006 Librarians Without Borders - Kirjastonhoitajat ilman rajoja –ryhmän perustamista. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on laatia malleja ja luoda mekanismeja, jotka voivat tukea lääketieteellisten kirjastojen toimintakapasiteettia luonnon tai ihmisten aiheuttamien katastrofien ja tautiepidemioiden uhatessa eri puolilla maailmaa. Yksi käytössä ollut malli on ”sisarkirjastojärjestelmä”, jossa kaksi kirjastoa eri maissa tai maaosissa toimivat yhteistyössä.

IFLA 2007, terveys- ja biotieteiden kirjastojen satellittisession osallistujat, Kuva: Päivi Pekkarinen
Kuvassa IFLAn terveys- ja biotieteiden kirjastojen satelliittisession osallistujat.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian meren alueen toimintamalli

Latinalaisen Amerikan ja Karibianmeren alueen maat ovat erityisen alttiita luonnon katastrofeille, totesivat Yarda Rodriguez Luis, Latin American Center for Disaster Medicine, Cuba, ja Isabel Lopez,  Pan American Health Organization, Costa Rica, esityksissään “The Role of Information Specialists in Disaster Situations” ja “The Latin American Network for Disaster Information: building local capacities in information management for disaster reduction” ja valottivat kirjastonhoitajan ja informaatioalan ammattilaisen roolia katastrofi-informaation hallinnassa näillä alueilla. Keski- ja Väli-Amerikan alueen lääketieteellisiin ja kansanterveyslaitosten kirjastoihin on vuodesta 1998 lähtien perustettu erityisiä katastrofi-informaatiokeskuksia, joiden tehtävänä on koota, järjestää tallettaa, välittää katastrofeihin liittyvää kansanterveydellistä ja lääketieteellistä informaatiota.

Molemmat puhujat tähdensivät yksittäisen kirjastonhoitajan tai informaatikon ratkaisevaa roolia sosiaalisessa kommunikaatiossa, mutta korostivat myös lääketieteellisten kirjastojen ja kirjastohoitajien yhteyksien rakentamista kansallisiin ja kansainvälisiin katastrofi-informaatiokeskuksiin ja –verkostoihin. Näillä alueilla niitä ovat

USA:n kansallinen lääketieteellinen kirjasto National Library of Medicine on keskeinen ”rajat ylittävä” toimija näiden verkostojen rakentamisessa (CANDHI) ja on myös malli muille lääketieteellisille kirjastoille.

Afrikan toimintamalli

Agnes Chikonzo (keskellä) puhumassa, Kuva: Päivi PekkarinenHIV/AIDS on kansainvälinen terveyskriisi, ei vain yksilöllinen tragedia; kehittyvissä Afrikan maissa se uhkaa maiden tulevaisuutta laaja-alaisesti, totesi Agnes Chikonzo (kuvassa keskellä) , Deputy Librarian, College of Health Sciences, University of Zimbabwe, Zimbabwe, esityksessään “Librarians and the use of Information Communication Technologies in Provision of Information on HIV/AIDS in Developing Countries” ja selvitti informaatioteknologia vaikutusta HIV/AIDS –informaation kokoamisessa, välittämisessä, jakamisessa sekä visio jopa kirjasto 2.0 –tekniikan luomien sosiaalisten tiedonvälitysverkostojen mahdollisuuksia tarttuvien tautien ehkäisemisessä Afrikassa.
  
Pascal Mouhouelo, WHO Regional Office for Africa, Brazzaville, Congo,
kuvasi ja eritteli esityksessään “The WHO AFRO Library and Partnerships for Delivering Health Information on Emerging Diseases”  WHO:n Afrikan aluetoimiston tehtäviä  ja sen kirjaston roolia WHO:n määrittelemän terveystavoitteen ”kaikkien afrikkalaisten korkeimman mahdollisen terveydentason” saavuttamisessa. Olennaista on kirjaston yhteistyö Afrikan maiden muiden kirjastojen kanssa sekä WHO:n päätoimiston  ja eri maanosien viiden muun WHO:n aluetoimiston kirjastojen muodostaman verkoston kanssa. Lisäksi kirjastolla on muita yksinkertaisia, mutta tehokkaita yhteistyövälineitä, kuten sähköpostilistat AHILA-net, Afro-nets, HIF-net ja HIFA2015.

Global Health Library, HINARI Health InterNetAccess to Research Initiative ja GIFT Global Information Full Text –projektit ovat tämän yhteistyön tuloksia ja osa WHO:n kansanterveyden tiedonhallintamallia.

WHO Afrikan aluetoimisto välittää virallista terveystietoa: WHO:n päätoimiston, viiden muun aluetoimiston sekä WHO:n eri maissa sijaitsevien toimistojen tuottamaa tietoa ja se voi vedota tarttuvien tautien epidemioiden uhatessa WHO:n ohjeisiin ja standardeihin, kuten ”Emergency Preparedness and Response”. Lintuinfluenssa, SARS, kolera tai AIDS, joka jo tuhoaa Afrikkaa, ovat herkkiä aiheuttamaan hätäännystä kansainvälisesti, ja sen vuoksi luotettava tieto ja tiedonsaanti ovat olennaisia. WHO:n Afrikan aluetoimiston kirjasto tekee yhteistyötä ”ilman rajoja” kerätäkseen ja välittääkseen tätä luotettavaa tietoa, jotta ”2015 ihmiset eivät enää kuolisi tiedon puutteeseen”, Pascal Mouhouelo tiivisti lopuksi.

Kaikki esitykset löytyvät satelliitin websivulta
       http://www.ais.up.ac.za/vet/ifla/

Bugainvillea, Kuva: Päivi Pekkarinen

Teksti ja kuvat:
Päivi Pekkarinen
Kirjastonhoitaja
IFLAn terveystieteiden ja biotieteiden jaoksen työvaliokunnan jäsen
Terveystieteiden keskuskirjasto

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)