kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Vierailu Vilnaan

 

 

06/07

   
 

Verkkarissa 8/2006 ja 1/2007 on kerrottu siitä, miten Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto otti EU:n rahoittaman Leonardo da Vinci –liikkuvuusohjelman ”Digital Competence and Dissemination of Information in Libraries” puitteissa vastaan kolme liettualaista nuorta kirjastonhoitajaa, Ausran, Vaidan ja Raimondan. He perehtyivät kahden kuukauden ajan kirjastotyöhön Suomessa ja erityisesti verkkoaineistoihin ja niiden tunnetuksi tekemiseen.

Vilnan vierailuilla, Kuva: Raimonda Jurkienen arkisto

Tarinamme sai jatkoa toukokuussa 2007, jolloin Vilnassa järjestettiin seminaari, jossa arvioitiin ohjelman onnistumista. Seminaariin osallistuivat kirjastonjohtaja Maria Forsman ja informaatikko Terttu Turunen.

Seminaari pidettiin 8.5.2007 Mykolas Romeris –yliopistossa. Siihen oli kutsuttu edustajia kaikista niistä kirjastoista, jotka olivat olleet virallisia yhteistyökumppaneita. Mukana olivat meidän kirjastomme lisäksi seuraavat kirjastot: Technische Universität Hamburg-Harburg, Universtätsbibliothek Kiel ja Universitätsbibliothek Rostock Saksasta, Statsbiblioteket Aarhusista Tanskasta, Biblioteka Universytecka we Wroclawiu Puolasta sekä Jyväskylän yliopiston kirjasto Suomesta. Seminaariin osallistui myös Liettuan tieteellisen kirjastoseuran ja Leonardo da Vinci –projektin edustajia sekä Liettuan eri yliopistokirjastojen väkeä.

Liettualaiset kirjastonhoitajat kertoivat kokemuksistaan ja niistä uusista asioista, joita he olivat oppineet ja oivaltaneet vieraillessaan toisessa maassa ja toisenlaisessa kirjastossa. Me heidät vastaanottaneiden kirjastojen edustajat kerroimme omista kirjastoistamme ja erityisesti elektronisiin aineistoihin liittyvistä palveluista. Nuorille kirjastoammattilaisille jaettiin lopuksi Europass –todistukset, joissa kuvailtiin lyhyesti kunkin vierailuohjelmaa ja niitä asioita, joihin he olivat perehtyneet.

Ausra Skabeikyte (Mykolo Romeria Universitetas, Biblioteka), Raimonda Jurkiene (Klaipedos Universiteto Biblioteka) ja Vaida Sobeckyte (Vilniaus Gedimino Technicos Universitetas, Biblioteka) kertoivat omissa esityksissään kokemuksistaan Suomessa ja siitä, miten he ovat saamiaan ideoita vieneet eteenpäin. Olimme voineet järjestää heille vierailuja muihinkin kuin Helsingin yliopiston kirjastoihin, ja siten he tuntuivat saaneen hyvän yleiskuvan Suomen verkottuneesta kirjastomaailmasta ja siitä kirjastojemme yhteistyöstä, mikä on kansainvälisesti ainutlaatuista. Meidän kirjastomme lisäksi Topelia, Eduskunnan kirjasto ja Helsingin yliopiston kirjastot kokonaisuutena olivat heille tärkeitä. Sen lisäksi Teknillisen korkeakoulun kirjaston tieteellisen tiedon haun kurssit ovat olleet heille mallina oman opetuksensa kehittämisessä. Myös Aralis-kirjasto, jossa samassa tilassa on tieteellinen ja yleinen kirjasto, oli heille elämys sekä ajatuksena että rakennettuna tilana.

Seminaari pidettiin Mykolas Romeris –yliopistossa, jonka kirjastossa Ausra työskentelee. Seuraavana päivänä meille ja Jyväskylän yliopiston kirjaston kehittämispäällikölle Marja Sarvilinnalle esiteltiin muita Vilnassa olevia kirjastoja: teknillisen yliopiston kirjastoa, jossa Vaida työskenteli, sekä Kansalliskirjastoa.

Vierailu Vilnaan oli meille tärkeä. Näimme kirjastoja, joissa nuoret kollegamme työskentelivät. Näimme heitä heidän työpaikoillaan ja tapasimme heidän työtovereitaan. Kuulimme uusista suunnitelmista ja siitä, miten he ovat käytännössä jo toteuttaneet joitakin Suomesta saamiaan ideoita. Siinä heräsi ajatus kirjastonhoitajavaihdosta myös Suomesta Liettuaan.

Oli mukavaa tavata heitä muutenkin ja kuulla heidän elämästään. Myös Raimonda tapasi Ausran ja Vaidan ensimmäistä kertaa Suomen matkan jälkeen, sillä Klaipedasta Vilnaan on pitkä matka. Olemme pitäneet heihin yhteyttä edelleen. Viimeksi tällä viikolla sain Raimondalta sähköpostia ja kesäisiä valokuvia.

Olemme matkan jälkeen viritelleet kirjastoyhteistyötä Liettuan kansalliskirjaston kanssa, ja tavoitteena olisi saada luotua heille Suomi-kokoelma yhteistyössä Varastokirjaston ja ehkä joidenkin muiden suomalaisten kirjastojen kanssa.

 

Teksti:
Maria Forsman
Kirjastonjohtaja
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Terttu Turunen
Informaatikko
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto

Kuva:
Raimonda Jurkienen arkisto

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)