kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

 

 

Tiedote kirjastoseurojen hallitusten yhteistyökokouksesta 26.11.

 

07b/06

   
 

Kirjastoseurojen hallitusten yhteistyökokouksessa, Kuva: Seppo Verho

Kirjastoseurojen (STKS, FSBF, Tietoasinatuntijat, Suomen kirjastoseura) hallitukset kokoontuivat 26.11. keskustelemaan tulevasta yhteistyömallista.

Paikalla oli myös Opetusministeriön edustajana Barbro Wigell-Ryynänen ja lakimies Mikko Reinikainen, PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Kirjastojärjestöt: yhdistymismallien kannatus jakautui

Kirjastoalan järjestöistä Suomen kirjastoseuran ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran hallitukset kannattavat seurojen täyttä yhdistymistä. Myös lehdet sulautuisivat. Tietoasiantuntijat ry:n ja Finlands svenska biblioteksföreningin hallitukset puolestaan kannattavat liittomallia, jossa yhteistoimintaa varten perustetaan liitto. Siinä nykyiset yhdistykset ja lehdet säilyvät, samoin kuin mahdollinen varallisuus tai velat. Liiton myötä alan vaikuttavuutta voidaan lisätä samoin kuin tehokkuutta poistamalla päällekkäisyyksiä

Tämä ilmeni seurojen hallitusten yhteisessä seminaarissa 26.10. Helsingissä, jossa pohdittiin yhdistämisvaihtoehtoja. Seurojen yhdistymisidea on elänyt jo yli pari vuotta. Sillä tavoitellaan lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Jonkin tasoinen yhdistyminen sai viime talvena seurojen jäsenkyselyssä enemmistön kannatuksen.

Yhden järjestön kannattajat pitivät mallia tehokkaana ja selkeänä, siinä reviirikiistojen välttäminenkin on ehkä helpompaa. Finlands svenska biblioteksförening ei kuitenkaan omalta osaltaan voi ajatella sulautuvansa suureen suomenkieliseen järjestöön. Kieli on sille identiteetti- ja samalla kynnyskysymys. Tietoasiantuntijat puolestaan vierastavat täyttä yhdistymistä, koska sen toimintakenttä ja toiminnan tavoitteet poikkeavat muista. Sen jäsenet toimivat pääosin yrityksissä tai muissa organisaatioissa, eivät kirjastoissa.

Keskustelussa väläytettiin mahdollisuutta, että Suomen kirjastoseura ja Suomen tieteellinen kirjastoseura yhtyvät ja kaksi muuta syventävät yhteistyötä sen kanssa, esimerkiksi tehostamalla jo nyt olemassa olevan yhteisen neuvottelukunnan toimintaa.

Seminaari päätti suositella seurojen hallituksille, että ne vielä tämän vuoden aikana ratkaisevat miten yhdistymisasiassa halutaan edetä. Esillä olleista neljästä mallista karsittiin muut ja vain kannatusta saaneita yhdistymis- ja liittomalleja suositeltiin tutkittavaksi pidemmälle.

Jos yhdistymisestä tai liiton perustamisesta päätetään, käytännön toteuttamisen arveltiin vievän lähes vuoden. Jos kaksi tai useampi seura päättää yhdistyä, se vaatii myös jäsenkokousten hyväksynnän.

Teksti ja kuva:
Seppo Verho
Kirjastolehden toimitussihteeri

 

VERKKARI 07b/06 | UUTISARKISTO

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)