kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

 

Rehtorin päätös:

Väitöskirjojen tiivistelmien toimittaminen tietoverkon kautta saataville

 

02/06

   
 

Väitöskirjojen näkyvyyden lisäämiseksi Helsingin yliopistossa väittelevien tulee laatia tiivistelmä kahdella kielellä, suomeksi tai ruotsiksi sekä englanniksi. Kotimaankielinen tiivistelmä on tarkoitettu yliopiston viestinnän käyttöön edistämään kansalaisten tiedonsaantia ja englanninkielinen tiivistelmä ennen kaikkea tiedeyhteisölle.

Tiivistelmät julkaistaan verkossa. Väittelijät tallentavat ne E-thesis -tietokantaan, jolloin ne ovat käytettävissä ja haettavissa eri tarkoituksiin niin kotimaista kuin kansainvälistä lukijakuntaa varten. Näin parannetaan myös suuren yleisön käyttöön tarkoitetun väitöskirjaviestinnän hakumahdollisuuksia. Tiivistelmästä on helppoa päästä myös julkaisuun, jos väitöskirja on julkaistu verkossa.

Väittelijät toimittavat tiivistelmät yliopiston tietovarantoihin täyttämällä www-lomakkeen, joka on osoitteessa http://ethesis.helsinki.fi/forms/diss/. Tiivistelmän muotoa ja laajuutta koskevat ohjeet sisältyvät lomakkeeseen. Tiedekuntien tulee huolehtia siitä, että niiden väittelyohjeet päivitetään tämän ohjeen mukaisesti.

Päätös astuu voimaan 1.4.2006. Tämä päätös kumoaa konsistorin 17.5.1978 tekemän päätöksen tiivistelmien toimittamisesta Dissertation Abstracts International –tietokantaan sekä kirjastotoimikunnan 25.4.2000 antaman konsistorin päätöstä täydentävän ohjeen.

Yhteyshenkilö Kansalliskirjastossa on Jyrki Ilva, p. Jyrki.ilva@helsinki.fi, ja hallintovirastossa tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara, p. 21701, kaisa.sinikara@helsinki.fi.

Ilkka Niiniluoto
Rehtori

E-thesis

Helsingin yliopiston väitöstietolomake

 

VERKKARI 02/06 | UUTISARKISTO

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)