kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Ausra, Raimonda ja Vaida – Uusia silmiä täkäläisiin kirjastoympyröihin

 

 

08/06

   
 

On ihan kehittävää joutua selostamaan tekemisiään. Siinä voi jopa saada ideoita siitä, mitä kenties kannattaisi tehdä vähän toisin. Eikä ole pahitteeksi, että tuon selostamisen joutuu tekemään itselleen vieraalla kielellä. Kun ei ole varastossa puolihuolimattomia ilmaisuja, joilla voi luistella hankalimmin selostettavien asioiden yli, joutuu hahmottamaan asioita tarkemmin itselleenkin.

Toki omien virkatyötekemisten selostaminen englanniksi liettualaisille vieraileville kollegoillemme, Vaida Sobeckytelle, Raimonda Jurkienelle ja Ausra Skabeikytelle on välillä tuskastuttanutkin, kun on ollut vielä kaikki normaalit työkiireet päälle painamassa. Kuitenkin mitä pitempään olemme saaneet olla tekemisissä näiden kolmen nuoren tietoasiantuntijan kanssa, sitä antoisammalta nämä heidän täällä oloviikkonsa ovat alkaneet tuntua. Ausra, Raimonda ja Vaida ovat ensimmäiset pidempiaikaiset kansainväliset vierailijamme, joiden kanssa me olemme harjoitelleet vierailukirjastona toimimista. He ovat tulleet tänne Leonardo da Vinci -ohjelman puitteissa. He ovat nuoria ammattilaisia, joille vierailu on eräänlaista täydennyskoulutusta. Tätä kirjoitettaessa meillä valtsikalaisilla on vielä pari viikkoa yhteistä aikaa heidän kanssaan.

Vaida Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston vieraana, Kuva: Vaida SobeckyteRaimonda Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston vieraana, Kuva: Vaida SobeckyteAusra Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston vieraana, Kuva: Ausra Skabeikyte
Kuvissa: Raimonda, Ausra ja Vaida.

Vierailijoidemme ohjelman suunnittelu ja järjestely on edellyttänyt monia yhteydenottoja eri tahoilla työskenteleviin kollegoihin. Suurimman vastuun ohjelman järjestämisestä ovat kantaneet informaatikkomme ja johtajamme. On ollut paljon iloa siitä, että molemmilla heistä on laajat kollegiaaliset verkostot.

Ohjelman läpivienti on vienyt yhden jos toisenkin henkilökunnastamme kiertokäynneille sellaisiin kirjastoihin, joissa kenties emme ole pitkään aikaan käyneet, ja saanut meidät huomaamaan uusia asioita ja puolia perin juurin tutuiksi luulemistamme kirjastoista ja siellä työskentelevistä kollegoistamme. Ohjelmaan on sisällytetty runsaasti tutustumiskäyntejä muihin kirjastoihin niin HY:n piirissä ja pääkaupunkiseudulla kuin vähän muuallakin. Yleisistä kirjastoista olemme esitelleet heille Helsingin kaupunginkirjaston kymppikirjaston (Kirjasto 10).

Kaikki kolme työskentelevät yliopistokirjastoissa, jotka ovat suurempia kuin mitä meidän tiedekuntakirjastomme on. Onneksi on ollut mahdollista järjestää heille vierailujaksoja myös vähän suuremmissa kirjastoissa, humanistisen tiedekunnan kirjastossa, Topeliassa ja Eduskunnan kirjastossa.

Eduskunnan kirjastossa järjestettiin kolmikon vierailujakson päätteeksi kahvitilaisuus, johon osallistui muutamia meistä HY:n kirjastolaisistakin. Tilaisuudessa kukin liettualaiskollegoistamme esitteli omaa kirjastoaan ja yliopistoaan. Vierailijoille ja osallistujille pitämässään puheessa kirjaston johtaja kiitteli vierailijoita näiden tarjoamista ”uusista silmistä” omaan työhön ja kirjastoon ja täkäläisiin kirjastoympyröihin sekä näiden antamista kimmokkeista olla yhteyksissä kollegoihin muissa kirjastoissa ja vieläpä tahoihin, joihin ei ehkä tulisi muutoin olleeksi. Esimerkkinä yhdestä tällaisesta tahosta hän mainitsi Liettuan ystävyysseuran, Donelaitis-seuran, jonka edustajia oli niin ikään kutsuttu paikalle kahvittelemaan.

Donelaitis-seuralaiset olivat vierailijoillemme ennestään tuttuja, sillä osallistuimme heidän ensimmäisellä täällä oloviikollaan seuran järjestämään illanviettoon Baltia-keskuksessa (ks. kuva), jossa heillä oli mahdollisuus tavata seuran aktiiveja. Tämän lisäksi he olivat olleet mukana seuran järjestämällä retkellä ja käyneet muutamissa seuran tilaisuuksissa. Tämä kontakti on todennäköisesti ollut omiaan lisäämään heidän viihtyvyyttään täällä Suomessa niin kuin sekin, että heitä on kolme. Jo alusta asti he ovat ottaneet selvää Helsingin nähtävyyksistä ja tapahtumista ja ovat kulkeneet näinä viikkoina, milloin porukalla, milloin erikseen, jos vaikka missä. Stockmannin Hulluille Päivillekin he yhtenä päivänä suuntasivat ihan omin päin.

Illanvietossa Baltia-keskuksen kirjastossa, Kuva: Vaida Sobeckyte

Kuva: Illanvietossa Baltia-keskuksen kirjastossa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Baltia-kirjaston kirjastonhoitaja Heikki Rausmaa, Ausra, Donelaitis-seuran aktiivi Petri Ritamäki, Raimonda, Ilkka Päiväläinen ja Eeva Peltonen Valtsikan kirjastosta sekä seuran aktiivi, kääntäjä Tuija Keronen.

Olemme kuluneina viikkoina saaneet paljon tietoa paitsi kunkin vierailijan omasta kirjastosta ja yliopistosta myös Liettuan tieteellisistä kirjastoista yleisemminkin (ks. linkit). Heillä on käytössään aika monia samoja kansainvälisiä elektronisia aineistoja kuin meilläkin. Liettuassakin ollaan rakentamassa Metalibiin pohjautuvaa portaalia, vaikka kellään harjoittelijoistamme ei vielä ole juurikaan käyttökokemusta siitä. Kirjastojärjestelmäkin on heillä hankittu ExLibrikseltä eli se on ALEPH. Täällä heitä ovat kiinnostaneet aivan erityisesti elektronisten aineistojen hankkimiseen ja käyttöön saattamiseen liittyvät asiat sekä tiedonhankinnan koulutus.

Jos vierailijamme ovat tarjonneet meille uusia silmiä täkäläisiin kirjastoympyröihin, vähän vastaavaa näyttää tapahtuneen myös heille. He ovat tunnustaneet, että oikeastaan vasta täällä ollessaan ja täkäläisiin kirjastoihin ja kirjastojen verkostoon tutustuttuaan he ovat alkaneet hahmottaa myös oman maansa tieteellisten kirjastojen toimintaa kokonaisuutena.

Latvian kansallispäivää juhlimassa kirjaston keittiössä, Kuva: Maria Forsman
Kuva: Juhlimme vierailijoidemme kanssa myös Latvian kansallispäivää (18.11.) jo sen aattona, koska päivä sattui lauantaille. Baltiaa harrastava kirjastonhoitajamme Ilkka Päiväläinen oli leiponut päivän kunniaksi kakun latvialaisen reseptin mukaan. Tilasimme vierailijoiltamme sellaisen liettualaisen kakun reseptin, joka olisi tarpeeksi yksinkertainen toteutettavaksi vaatimattomassa virkakeittiö-kahvihuoneessamme, jotta voimme juhlia Liettuan kansallispäivää 16.2.. Kuvassa vierailijoidemme lisäksi henkilökuntaamme: Terttu Turunen, Jussi Kajaste, Ilkka- leipuri, Pirkko Selenius sekä allekirjoittanut.

Linkkejä:

Teksti:
Eeva Peltonen
Kirjastonhoitaja
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto


Kuvat:
Vaida Sobeckyte, Ausra Skabeikyte ja Maria Forsman

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)