kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Kansalliskirjaston DSpace-projekti ja
E-thesiksen tulevaisuus

 

 

07b/06

   
 

E-thesis-palvelu on siirtymässä loppuvuoden aikana uuteen tekniseen ympäristöön. E-thesiksen uusi käyttöliittymä on yksi Kansalliskirjaston rakentaman DSpace- ja Manakin-ohjelmistoihin perustuvan julkaisuarkistoympäristön pilottiprojekteista.

DSpace ja Manakin

Kansalliskirjasto päätti toukokuussa 2006 ryhtyä rakentamaan korkeakouluille tarjottavaa julkaisuarkistosovellusta open source –pohjaisen DSpace-ohjelmiston varaan. Sama ohjelmisto on ollut jo aiemmin käytössä mm. Viikin kampuksella (DViikki). Projekti on saanut rahoitusta osana OPM:n tukemaa OA-JES-hanketta, ja se on edennyt kesän ja alkusyksyn aikana joutuisasti.

DSpacen lisäksi Kansalliskirjasto on ottanut käyttöön myös sen päälle rakennetun Manakin-ohjelmiston, joka mahdollistaa palvelun käyttöliittymän ja ulkoasun joustavan muokkaamisen ja räätälöinnin. Manakinin avulla samaan DSpace-asennukseen on myös mahdollista rakentaa useita erilaisia käyttöliittymiä ja yksilöllisiä ulkoasuja kunkin aineiston tarpeiden mukaan. DSpace on ollut maailmalla käytössä jo vuodesta 2002 lähtien, mutta Texasin yliopiston kehittämä Manakin sen sijaan on vielä beta-vaiheessa, ja sen ensimmäistä virallista versiota on lupailtu helmikuuksi 2007. Kansalliskirjaston kokemusten perusteella ohjelmisto on jo nyt varsin käyttökelpoinen.

E-thesis pilottiprojektina

Ohjelmistojen on todettu soveltuvan hyvin myös E-thesis-palvelun käyttöön, ja niinpä koko palvelu on päätetty siirtää uuteen ympäristöön. E-thesiksen oman Manakin-käyttöliittymän muokkaaminen on jo varsin pitkällä, ja loppusyksyn merkittävin projekti onkin E-thesiksen vanhojen julkaisujen metadatan ja tiedostojen kokoaminen sekä näiden siirtäminen DSpace-palvelimelle. Tavoitteena on, että E-thesiksen uusi käyttöliittymä ja uusi ulkoasu voidaan julkistaa viimeistään tammikuussa 2007.

Uuteen ympäristöön siirretty E-thesis tarjoaa jokaiselle tiedekunnalle ja laitokselle oman sivun, jonka alta laitosten erityyppisiä julkaisuja sisältävät kokoelmat löytyvät. Kokoelmien hallinnointioikeuksia voidaan tarvittaessa jakaa myös tiedekunta- ja kampus­kirjastoille, eli jos tiedekunnat päättävät ryhtyä julkaisemaan opinnäytteitään nykyistä kattavammin, DSpace tarjoaa mahdollisuuksia julkaisutoiminnan hajauttamiseen ja uudenlaisten yhteistyömallien luomiseen.

Julkaisujen metatiedot ja tiivistelmät kerätään nykyiseen tapaan verkkolomakkeilla, jotka tulostavat julkaisujen tiedot automaattisesti kansallista opinnäytteiden metadataformaattia noudattavaan XML-muotoon. E-thesiksen sisältämien julkaisujen metatiedot voidaan myös haravoida OAI-PMH-protokollan avulla muihin koti- ja ulkomaisiin palveluihin.

Tekniikasta palveluihin

Julkaisuarkistojen perustamista koskeva keskustelu näyttää edelleen kovin usein painottuvan lähinnä teknisiin asioihin. Tiedostojen tallentamiseen ja jakeluun soveltuva tekninen järjestelmä on kuitenkin vain yksi toimivan julkaisuarkiston edellytyksistä. Suurimmat haasteet liittyvätkin nimenomaan julkaisutoiminnan käytäntöjen luomiseen, toiminnan organisointiin ja palvelun markkinointiin tutkijoille.

Kansalliskirjaston DSpace-projektin yleisenä päämääränä on tarjota sekä valmis julkaisuarkistoympäristö siitä kiinnostuneille että teknistä tukea niille DSpace-ohjelmistoa käyttäville korkeakouluille, jotka eivät halua lähteä mukaan yhteiseen järjestelmään. Tavoitteena on se, ettei kaikkien kirjastojen tarvitsisi tehdä samoja asioita omin voimin uudestaan. Lisäksi teknisen ylläpidon keskittäminen tarjoaa luonnollisesti parempia mahdollisuuksia säästöihin ja teknisesti yhdenmukaisiin ratkaisuihin. Yhteisesti hoidettu tekninen ylläpito voi parhaimmillaan tarjota kirjastoille mahdollisuuden keskittää resurssejaan nimenomaan omien palvelujensa ja digitaalisten kokoelmiensa sisällön kehittämiseen.

 

Teksti ja kuvat:
Jyrki Ilva
sovellussuunnittelija
Kansalliskirjasto, tietokantapalvelut
puh. (09) 191 44309
jyrki.ilva [at] helsinki.fi

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)