kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Keskustelu gradujen julkaisemisesta jatkuu

 

 

05/06

   
  Selvitys opinnäytteiden julkaisemisesta

Eeva Peltonen kirjoitti Verkkarin edellisessä numerossa gradujen julkaisemisesta. Artikkelin ilmestymisen jälkeen asia on edennyt siten, että E-thesis-palvelun ohjausryhmän talvella asettama työryhmä on laatinut aihepiiristä alustavan selvityksen, joka on luettavissa verkossa. Selvityksessä kartoitetaan useista eri näkökulmista opinnäytteiden ja niiden tiivistelmien julkaisemiseen liittyviä mahdollisuuksia ja myös potentiaalisia ongelmia.

Gradujen julkaisemisesta keskusteltiin jo ennen selvityksen valmistumista yliopiston julkaisuneuvottelukunnan toukokuun kokouksessa, jossa siihen otettiin varovaisen positiivinen kanta. E-thesis-palvelun ohjausryhmä puolestaan käsitteli selvitystä 31.5.06 pidetyssä kokouksessa. Vilkkaan keskustelun jälkeen ohjausryhmä päätti ryhtyä suunnittelemaan syksyksi tiedekunnille tehtävää kyselyä opinnäytteiden ja tiivistelmien julkaisemisesta.

Tiivistelmät vai kokotekstit?

Selvityksessä todetaan, ettei opinnäytteiden tiivistelmien keräämiseen ja julkaisemiseen sähköisessä muodossa liity suuria teknisiä tai periaatteellisia ongelmia. Tiivistelmät olisi siis mahdollista julkaista jopa koko yliopiston laajuisesti kohtuullisen pienillä lisäresursseilla. Tiivistelmien kerääminen olisi mahdollista järjestää esim. E-thesiksen tarpeita varten kehitetyn gradulomakkeen avulla. Lomake pohjautuu yliopiston yhteiseen väitöstietolomakkeeseen, jota jo käytetään väitöstiivistelmien keräämiseen.

Opinnäytteiden julkaiseminen kokotekstiversiona avoimesti verkossa on selvityksen mukaan jossain määrin mutkikkaampi kysymys. Opinnäytteiden tekijöillä on toki jo nyt mahdollisuus julkaista työnsä E-thesis-palvelun kautta, mutta monilla tiedekunnilla on kiinnostusta myös opinnäytteidensä kattavampaan tallentamiseen sähköisessä muodossa. Avointa julkaisemista rajoittaa kuitenkin se, että opinnäytteen tekijänoikeudet kuuluvat sen tekijälle eli verkkojulkaisemista varten tarvitaan tekijän lupa. Lisäksi verkkojulkaisemiselle halutaan monissa tiedekunnissa muutenkin asettaa arvosanarajoja. Tämä johtaa lähes väistämättä siihen, että osa graduista voi olla saatavilla vain paikallisesti, joko sähköisessä muodossa kirjaston paikallisverkossa tai sitten perinteiseen tapaan pelkästään paperiversiona.

Keskitetty vai hajautettu malli?

Kysymys opinnäytteiden julkaisemisen käytännön toteutuksesta kytkeytyy joiltakin osin yliopiston julkaisuarkistosta käytyyn keskusteluun. Yhden yhteisen julkaisuarkiston sijaan Helsingin yliopistossa on päädytty suunnittelemaan kampuskohtaisiin arkistoihin perustuvaa mallia, jossa aineistojen julkaiseminen tapahtuisi tiedekunta- ja kampustasolla (ks. Kalle Korhosen juttu toisaalla tässä lehdessä). Opinnäytteidenkin osalta täytyy miettiä, millainen toimintamalli on julkaisutoiminnan organisoimisen, julkaisujen näkyvyyden ja kustannusten jakautumisen kannalta järkevin. Joitakin asioita voi olla perusteltua hoitaa keskitetysti koko yliopiston tasolla tai jopa kansallisena yhteistyönä, toiset taas on järkevää tehdä paikallistasolla.

Jyrki Ilva
sovellussuunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto
tietokantapalvelut
jyrki.ilva AT helsinki.fi
puh. (09) 191 44309

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)