kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Hyvät Verkkarin lukijat

 

 

02/06

   
 

Maaliskuun aurinko sulattelee jo pieniä laikkuja lumeen. Yliopistokadun varrella ja katutyön keskellä liikkuvat kantavat sisälle mustia kurajälkiä. Toiveena on ensi syksynä ainakin osaksi lämmitetty katu ja korjattu Porthania. Nyt kuitenkin eletään päivittäin keskeneräisen työmaan ongelmien keskellä.

Hieman samalta tuntuu niiden lukuisten suunnitelmien vuoksi, joita yliopistossa on vireillä. Mm. Hallinnon kehittämisohjelma mullistaa hallintoa ja siihen sisältyy velvoitteita myös kirjastoille. Taustalla ovat koko julkishallinnon tuottavuusohjelmat kyselyineen, suunnitelmineen, keskusteluineen ja vaatimuksineen. Rakenteellisen kehittämisen avulla yliopisto pyrkii ratkaisemaan asioita myönteisellä tavalla

Kirjastojen laaja henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa 7.3.06. Työryhmän puheenjohtajana toimi dekaani Hannu Niemi. Suunnitelmaan liittyy tarve paitsi henkilöstörakenteen uudistamisesta myös kirjastorakenteiden laajemmasta uudistamisesta, jotta tavoitteet voidaan toteuttaa. Kirjastotoimikunnan asettama työryhmä valmistelee parhaillaan professori Eero Puolanteen johdolla ehdotusta rakenteellisista uudistuksista. Keskustakampuksella on samoin käynnissä suunnittelu vararehtori Hannele Niemen johdolla yhteistyössä dekaanien ja kirjastonjohtajien kesken. Parhaillaan on käynnissä myös UPJ-prosessin tarkistuskierros. Tämä koskettaa siten jokaista kirjastoissa työskentelevää.

Olen tässä kuvannut vain perustoiminnan taustalla olevaa työskentelyä. Kirjastojen perustehtävässä, käyttäjien palvelussa, kevätlukukausi on aktiivista aikaa. Kevätkaudella kiritään kiinni vuoden opintoviikko- tai opintopistesaldoa, viimeistellään opinnäytteitä ja tavoitellaan tutkinnon valmistumista.

Voimme olla tyytyväisiä myös siitä palautteesta, joka käyttötutkimuksessa annettiin kirjastojen henkilökunnasta. Kiitosta annettiin henkilöstön halusta ja kyvystä tukea tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden työtä. Tunnistimme samalla uusia tarpeita, jotka koskevat erityisesti verkkoaineistojen ja Nellin tunnetuksi tekemistä. Opettajien työn tueksi suunnitellaan parhaillaan koulutus- ja neuvontapakettia sen lisäksi, että kirjastoissa ollaan valmiita myös tarvittaessa henkilökohtaiseen opastukseen ja tukeen.

Luminen puu, kuva:T.Äärilä

 

Hyvää kevättalvea !

 

 

Kaisa Sinikara
tieto-ja kirjastopalvelujohtaja
Helsingin yliopisto
kirjastopalvelujen koordinointiyksikko
puh. 09 191 21701
kaisa.sinikara [at]helsinki.fi

 


top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)