kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Suvivirsi ja Saarenmaan valssi

 

 

05/05

   
 

omenapuun kukka, kuva:Tiina ÄäriläKirjastoväen yhteisessä kesätapahtumassa 7.6. ei laulettu kesän alkamisen perinteistä merkkiä, suvivirttä, jonka kuuleminen välittömästi yhdistyy kesän saapumiseen. Sen sijaan lauloimme Saarenmaan valssia, kevätsointuja, kalliolle kukkulalle ja jopa tiikerihaita. Yhdessä laulamisen ilo näkyy Jussi Omaheimon taltioimissa kuvissa toisaalla Verkkarissa. Sää suosi meitä tänä vuonna toisin kuin kahtena edellisenä vuonna. Kuvat edellisvuosien kesätapaamisista löytyvät noiden vuosien Verkkareista.

Oli ilo tavata eri kirjastoissa ja kampuksilla työskenteleviä. Meillä on omat asiakkaamme, ja eri tieteenalojen odotukset heijastuvat työhömme. Meillä on samalla paljon yhteistä, sillä olemme kirjastotyön asiantuntijoita omassa yliopistossamme.

Kuluneena lukuvuonna on otettu käyttöön uusia välineitä, kuten Nelli-portaali. Kiitos kaikille teille, joiden iso työpanos on mahdollistanut portaalin käyttöönoton. Työtä Nelli on edellyttänyt paljon. Ylläpito ja kehittäminen tulee olemaan jatkossa normaali osa sekä kirjastojen yhteisiä että kirjastoittain jaettuja tehtäviä. Helka-tietokantaan on samoin kehitetty ominaisuuksia, joista käyttäjät hyötyvät.

Kirjastojen seuranta-arviointi herätti lukuvuoden aikana paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, miten kirjastolaitosta olisi hyvä kehittää. HYK:n toimialamuutoksen valmistelu kansalliskirjastoksi eteni vuoden mittaan, niinpä mm. yliopistolakiin tehtävät muutokset olivat lausunnolla yliopistossa. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta hyväksyi perusteellisen keskustelun jälkeen seuranta-arvioinnin toimenpideohjelman huhtikuussa 2005. Tämän jatkotyönä henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin toimikunnassa toukokuussa 2005. Rehtori teki päätöksen keskitetyn yksikön virkajärjestelyistä 1.7. alkaen. Isossa ja monialaisessa yliopistossa kirjastot ovat niin tärkeä osa yliopiston toimintaa, että niitä koskevista kehityssuunnitelmista on perusteellisesti keskusteltava. Erilaiset näkemykset ja argumentointi ovat oleellinen osa yliopiston toimintamallia. Palveluyksiköiden on otettava huomioon perustehtävien (tutkimus, opetus ja yhteiskunnalliset palvelut) ääni.

Helsingin yliopiston kirjastolaitoksella on kuluneena keväänä ollut joitakin yhteisiä kansainvälisiä vaihtovieraita. Erling Oelz Montanan yliopistosta tutustui kaikkiin kirjastoihin parin kuukauden ajan yliopiston kahdenvälisten vaihtosopimusten perusteella. Hän esitti yliopiston kansainväliselle yksikölle, että kirjastohenkilöstöllä olisi mahdollisuus vaihtotyöskentelyyn ulkomailla samalla tavalla kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnalla. Simon Xalter Tübingenin yliopistossa perehtyi pääkaupunkiseudun yliopistokirjastoihin ja erityisesti informaatiolukutaidon opetukseen vajaan kolmen viikon ajan. Kiitos kaikille teille, jotka perehdytitte vieraitamme yliopiston kirjastoihin ja osoititte vieraanvaraisuutta.

Kiitos teille, kirjastojen johtajat ja asiantuntijat, hyvästä yhteistyöstä! Kiitos Verkkarin aktiiviselle toimituskunnalle yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä!

 

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kirjasto-ja tietopalvelujen kehittämisyksikkö
Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 21701
kaisa.sinkiara at helsinki.fi

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)