kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Kuinka kaikki kävikään?

 

 

09/04

   
 

kynttilä, kuva:T.ÄäriläVuoden pimeimpinä päivinä monet meistä kääntyvät sisäänpäin, sisätiloihin, ihmisen luomien valojen ja lämmön turviin. Kokoonnumme pikkujouluihin, glögille ja kyläilemään. Uppoudumme oman kodin sienien sisälle vaihtamaan ajatuksia kirjoittajien, säveltäjien, muusikkojen ja omien läheisten kanssa taikka vain olemaan hiljaa.

Osa tätä hiljaa olemista on kysyä, miten tämä vuosi 2004 oikein menikään. Mitä teimme ja mitä jätimme tekemättä? Jokaisella meistä on vuodesta oma kokemuksemme, yhtä tosi. Verkkarin numeroiden selailu kuvaa vuoden tapahtumia.

Lähtijöitä ja tulijoita

Vuoden mittaan kirjastoissa on tapahtunut henkilömuutoksia. Olemme saaneet suruviestejä. Useat kollegoista ovat löytäneet uuden tehtävän. Olemme saaneet uusia kasvoja yliopiston kirjastoyhteisöön. Monitahoinen koulutus, opintomatkat ja seminaarit ovat antanut uutta valmiutta ja osaaamista päätehtäviimme. Kesän korvalla tapasimme Topelian pihalla.

Käyttäjien palaute

Yliopiston tutkijat ovat kertoneet tyytyväisyydestään verkkoaineistoon mm. kansainvälisen arviointipaneelin pyytämässä palauteessa. Erityisen tyytyväisiä olivat luonnon- ja lääketieteiden tutkijat. Suurin osa heidän ydinaineistoistaan on pystytty hankkimaan nelikantaperiaatteella: OPM:n ja yliopiston keskitetyllä tuella sekä tiedekuntien suoralla ja kirjastojen rahoituksella. Ilman uudenlaista rahoitusmallia tuskin olisimme näin pitkällä. Myös humanistis-yhteiskuntatieteellisille aloille on hankittu aiempaa enemmän e-tiedonlähteitä samalla periaatteella. E-lähteiden rooli humanisteille on kuitenkin lähinnä täydentävä, ei korvaava. Humanistin perinteinen kätevä käyttöliittymä on voimissaan.

joulutähti, kuva:T.ÄäriläOpiskelijoiden tyytyväisyys oppimiskeskus Aleksandriaan näkyy parhaiten käyttöluvuissa. Yhteensä Aleksandriassa on arvioitu olleen noin miljoona käyntikertaa 2004. Valtaosa käynneistä liittyy edelleen Opiskelijakirjastoon. Jalat ovat äänestäjinä vakuuttavat. Uudet tilat eivät ole kuitenkaan kattaneet kaikki tarpeita. Erityisesti oikeustieteen opiskelijat ovat kaivanneet lukupaikkoja – opiskelun luonne muuttuu hitaasti aloilla, joissa yksityiskohtaisesti mieleen painettavaa on paljon.

Systemaattista yhteistä palautteen keruumallia valmisteltiin hankkeena. Marraskuussa tehtyyn pilottikyselyyn saatiin yli 1000 vastausta, joita analysoidaan parhaillaan. Ensi vuoden aikana työkalun on tarkoitus olla kaikkien kirjastojen käytettävissä ja sovellettavissa.

Nelli ja Alma

Haluamme yliopistolaisten saavan tarvitsemansa tiedon helposti, tehokkaasti ja kattavasti. Helpommin sanottu kuin tehty. Tätä ovat osoittaneet käynnissä olevat verkkopalvelu-uudistukset (Internet, Alma, ja Nelli). Kirjastojen verkkosivut ovat saaneet uuden yhtenäisen ilmeen. Alma-intran käyttöönotto on osoittautunut odotettua työläämmäksi. Myöskään Nellin aikataulut eivät ole toteutuneet kovasta taustatyöstä huolimatta. Mitä isompi järjestelmä, mitä useampia toimijoita, sitä enemmän muuttuvia ja ennalta arvaamattomia tekijöitä. Tavoitteena on ottaa Nelli käyttöön vuoden vaihteen jälkeen.

Tilojen ja uusien kokonaisuuksien mahdollisuudet

joulukuusi, kuva:Ulla Salomaa, TerkkoKolmella kampuksella päästiin uuteen vaiheeseen kirjastotyössä. Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto sai peruskorjatut tilat. Samalla kirjasto toteutti vaativan kokoelmien remontin uudistamalla koko luokituksen. Kasvatustieteen kirjastosta tuli käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto, johon yhdistettiin psykologian kirjasto tiedekuntajaon muuttuessa. Uudisrakennus Siltavuorenpenkereelle valmistuu alkuvuodesta 2005.

Kumpulan tiedekirjasto laajeni Exactumin myötä ja sai uusia aloja, joista tietojenkäsittelytiede muutti junalla Kumpulaan. Eläinlääketieteellinen tiedekunta muutti uuteen uljaaseen taloon Viikissä. Tiedekunnan kirjastosta tuli osa Viikin tiedekirjastoa. Suuria, monitahoisia ideoita, suunnittelua ja sopeutumista vaativia muutoksia kaikki.

 

Kansalliskirjaston toimialamuutoksen valmistelu

Kansalliskirjaston toimialamuutoksen valmistelu on edennyt vuoden mittaan harppauksen. Opetusministeriön ja yliopiston työryhmät ovat kokoontuneet useaan otteeseen. Valmistelutyö jatkuu tihentyen vuoden 2005 alussa. HY:n saamia erillispalveluja jäsennetään toisaalta kirjastoille tuotettaviin ja toisaalta opettajille ja tutkijoille tuotettaviin palveluihin.

Alkuaan yliopiston pääkirjaston vähittäinen kehitys yhä uusien kansallisten tehtävien hoitajaksi on tulossa uuteen vaiheeseen, jota symboloi vuoden päästä tapahtuva nimen muutos Kansalliskirjastoksi. Yliopistolain ja -asetuksen muuttuessa Kansalliskirjaston päätehtävä vahvistuu. Yhteys yliopistoon säilyy käyttäjien, kokoelmien, henkilöstön ja erillislaitosaseman kautta.

Seuranta-arviointi

Alkuvuodesta 2005 tehtiin itsearvioinnit. Käyttäjäryhmät antoivat samoin palautetta kirjastojen toiminnasta. Ohjausryhmää johti vararehtori Hannele Niemi. Aimo Virtanen kantoi vastuun arvioinnin organisoinnista. Kun panelistien raportti julkaistiin syyskuussa, se herätti aika vahvoja reaktioita. Keskustelussa tahtoi unohtua se, että kyseessä oli vuoden 2000 kestäneen laajan arvioinnin toimenpiteiden evaluointi, ei erillisarviointi. Panelistit ottivat lähinnä kantaa uusiin haasteisiin ja yliopiston tekemien ja hyväksymien linjausten suuntaan. Edellisellä kertaa jokainen kirjasto sai palautetta toiminnastaan, tällä kertaa katsottiin kokonaisuuden toimivuutta, sillä siinä on edelleen tehtävää. Ohjausryhmä on valmistellut toimenpideohjelman, joka on tulossa lausunnoille siten, että lausunnonantoaikaa on 18.2.2004 saakka.

Henkilöstösuunnittelu ja UPJ

Kirjastojen henkilöstösuunnittelua on tehty ajan kanssa. Toukokuussa kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti odottaa arvioinnin tuloksia ennen kuin työtä jatketaan. Näkemyserot liittyivät erityisesti siihen, missä määrin tarvitaan kirjastolaitoksen yhteisiä toimintamalleja. Kirjastot on totuttu näkemään erillisinä. Arviointipaneeli piti työn jatkamista tärkeänä.

Uusi kirjastojen yhteisiä linjauksia testaava koitos on aivan ovella. Alkuvuonna tehdään koko yliopiston tehtävien vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi. Tammikuussa saadaan koulutusta ja ohjeet valmistuvat. Helmikuussa käydään kaikilla työpaikoilla arviointikeskusteluja. Kirjastojohtajilla on asiaan liittyviä yhteisiä palavereja. Ilman yhteisiä linjauksia kirjastojen välille voi revetä tiedekunnittain isoja eroja.

kynttilät

 

Kiitos kaikille teille, jotka vuoden mittaan olette jakaneet ajatuksianne, kokemuksianne ja osaamistanne yhteiseksi hyväksi!

Kiitos Verkkarin aktiiviselle ja energiselle toimituskunnalle!

 

Hyvä lukija, hyvää ja levollista joulun aikaa sekä alkavaa vuotta 2005!

 

Kaisa Sinikara
tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara at helsinki.f
i
puh. 191 21701

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)