kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 


Voimavarat vuodelle 2005

 

 

08/04

   
 

ulkolyhty; kuva:T.ÄäriläRehtorin päätös (234/2004) vuoden 2005 voimavaroista tuli sähköpostitse tätä kirjoittaessa. Tiedekuntien, erillislaitosten ja hallintoviraston taloudellinen kehys on vahvistettuja jaettua summaa voitiin hiukan kasvattaa.

Neuvotteluja rehtorin johdolla käytiin kolmisen viikkoa (parikymmentä erillislaitosta, 11 tiedekuntaa ja hallintovirasto viimeisenä). Olin useimmissa mukana kirjastoasioiden valmistelijana ja esittelijänä. Varsin monissa neuvotteluissa käsiteltiin kirjastoasioita hankkeita ja rahoitusta koskevien kysymysten tiimoilta. Hankerahoitusta tälle sektorille oli jaossa 350.000 €.

Neuvottelukierroksen uusi asia useimmille erillislaitoksille olivat kirjasto- ja tietopalvelukustannukset, joita konsistorin syyskuussa tekemän päätöksen mukaan veloitetaan myös kaikilta erillislaitoksilta. Uusi kustannuserä on aina vaikea sisällyttää entisiin raameihin ja siksi asiasta käytiinkin aika paljon keskustelua. Tärkeä tulos oli se, että kirjastopalvelujen laatu, tarjonta ja mahdollisuudet tiedostettiin aiempaa selvemmin. Kirjastoille konsistorin tekemä rahoituspäätös toi myös velvoitteen entistä yhtenäisempään ja läpinäkyvämpään kustannusten seurantaan.

Talous luo kuitenkin vain kehykset toiminnalle. Kaikkiin tavoitesopimuksiin lisättiin otsikko ”henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen”. Tässä sovittiin uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta, hyvästä henkilöstöpolitiikasta, ml. määräaikaisia työsuhteita koskevien säädösten noudattaminen sekä työhyvinvoinnin edistämisestä.

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on vaativa tehtävä koko yliopistolle, esimiehille ja henkilöstölle. Opetusministeriön ensimmäinen tiedotustilaisuus oli 18.11.2004. Jatkossa yliopiston tiedotusta tulee olemaan eri viestimissä ja tilaisuuksissa. Uusi Yliopistolainen (9/04) käsittelee asiaa laajasti.

Yliopiston sisällä on asetettu virkamiesten ja luottamusmiesten UPJ-ryhmä ja johtoryhmä, jossa kirjastojen edustaja on Opiskelijakirjaston johtaja Matti Hjerppe. Kirjastoissa tarvitaan yhteistä työtä, jotta saamme ison muutoksen kunnialla läpi, sillä vaativuusarviointeja tullaan käsittelemään monessa portaassa ennen kuin systeemi on otettavissa käytäntöön.

Kaamoksen keskellä kynttilät loistavat kirkkaimmin.

 

Kaisa Sinikara
tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara at helsinki.f
i
puh. 191 21701

 

top

« ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)