kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Kokemustiedon ja uuden etsinnän välimaastossa

 

 

 

07/04

   
 

Lokakuun Verkkari heijastaa niitä asioita, jotka kirjastoissa ja tiedekunnissa puhuttavat:

Yliopiston kirjastotoiminnan kehityssuunta ?

kauppatori, Tiina ÄäriläMikä näkemys yliopiston kirjastotoiminnan kehityssuunnasta valitaan ja mihin se perustuu: rahaan, käyttäjien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, perinteisiin? Yliopiston kaikissa arvioinneissa on katsottu viisaaksi itsearvioinnin lisäksi pyytää ulkopuolisia, sitoutumattomia henkilöitä nostamaan peili eteemme ja arvioimaan meitä osana Helsingin yliopistoa suurempaa kenttää. Arviointipaneeli suosituksista on jo käyty ja tullaan käymään keskustelua, kun ohjausryhmän toimenpideohjelma tulee kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaan. Tutkimuksen arviointihan on vaikuttanut suoraan tiedekuntien saamaan rahoitukseen, ja seuraava laaja arviointi toteutetaan 2005. Kirjastojen arvioinnissa suositukset ovat varsin maltillisia tähän verrattuina.

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategia kuuluu tärkeänä osana arvioinnin käsittelemiin asioihin. Kirjastotoimikuntahan hyväksyi perusstrategian joulukuussa 2003 mutta päätti toukokuussa jättää toimeenpanosuunnitelman odottamaan arvioinnin tuloksia. Suurimmat kipupisteet liittyivät tuolloin siihen, miten tarvittava henkilöstön palkkakehitys rahoitetaan ja mitä kirjastolaitoksessa on järkevää tehdä kaikkia varten, mitä vain omaa kampusta ja tiedekuntaa varten, sekä miten muutokset toteutetaan. Vaikka yhteisen työn hyödyt nähtäisiin, ei ole yllättävää, että toteutus on vaikeata. HY:n kirjasto- ja tietopalvelujen vuosikertomus 2003 osoittaa, että jo keskustelu palkkauksesta on tuottanut tulosta, sillä siirtymä palkkajanalla parempaan suuntaan on ollut selvä. Silti korjauksia tarvitaan edelleen. Henkilöstöstrategian jatkotyö kytkeytyy arvioinnin jatkotoimenpideohjelmaan.

Uusi palkkausjärjestelmä - kehityskeskustelukoulutus

silakkamarkkinat, Tiina ÄäriläOn samalla sääli, että henkilöstöstrategiaan liittyvä työ on kesken, sillä ensi vuosi – jo alkuvuodesta 2005 – tulee olemaan kiireistä aikaa uuden palkkausjärjestelmän edellyttämien yhtenäisten tehtäväkuvausten ja luokitusten toteutuksessa. Kirjastolaitoksessa on viimeistään tässä vaiheessa löydettävä yhtenäiset ja oikeudenmukaiset vaativuuden arvioinnin toimintatavat ja luokitukset. Kun kirjastohenkilöstön vaativuuskuvaukset vielä sovitetaan yhteen koko yliopiston muiden virkojen ja toimien kanssa, työtä tulee olemaan. Parhaillaan käynnissä oleva kehityskeskustelukoulutus samoin kuin vuonna 2005 toteutettava koulutus tulevat olemaan tarpeen suuren muutoksen toteutuksessa. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto käynnistyy todenteolla, kun sopimukset OPM-tasolla saadaan lopulta allekirjoitettua pitkän valmisteluvaiheen jälkeen. Projektipäällikkö Jorma Äijö asiantuntijoineen aloittaa 1.11.2004 hallintovirastossa parin vuoden UPJ-työrupeaman.

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjastoa koskeva valmistelutyö etenee samoin syksyllä 2004 ja keväällä 2005. Kansallisten peruspalvelujen määrittely ja rahoitusvalmistelu on työn alla, samoin säädösvalmistelu ja uuden neuvottelukulttuurin luominen. Rehtorin asettama työryhmä (pj. hallintojohtaja Kari Suokko) toimii kansallisen ryhmän tukena ja keskittyy erityisesti yliopiston saamiin palveluihin ja muutosten vaikutuksiin Helsingin yliopistoon. Arviointipaneeli suositti tavoitesopimusta täsmentävän palvelusopimuksen laatimista kirjastojen ja yliopiston saamista palveluista. Tätä valmistellaan.

Henkilökohtaisen arvo ja koskettavuus

Kaiken takana ja edessä on ihminen. Tieteen, taiteen, kirjastotyön ja hallinnon toimija ja kohde on lopulta ihminen, yksilö. Ihminen on samalla hauras ja sitkeä, kärsivä ja iloa etsivä, uutta janoava ja pelkäävä, rohkea ja haavoittuva. Kaikkea tätä samalla kertaa ja eri aikoina.

Tähän Verkkariin sisältyy lämmin muisto Marjatta Sulevosta, joka eli rohkeasti vaikean sairauden kanssa viimeiseen asti, Leena Kohon jäähyväiset arvostamalleen yliopiston työyhteisölle sekä uusien yliopistolaisen esittelyt. Tämän elämän kirjon, hyvästien ja tervetulojen kanssa tulemme tällä vuosikymmenellä jatkossa elämään.

Hiljaisen tiedon, ts. työn kuluessa sisäistetyn osaamisen jakamiseksi kirjastoista on koottu työpareja, joiden työ on käynnistymässä. Mentoroinnin nimellä kulkeva ohjelma alkaa marraskuussa ja kestää noin vuoden. Sen tavoitteena on jakaa sitä ainutkertaista osaamista, jota ei voi oppia vain kirjoja lukemalla ja joka pahimmillaan katoaa henkilöiden mukana. Tästä hankkeesta on ollut kirjoituksia useassa Verkkarissa. Heli Myllykseltä ja Sirkku Liukkoselta voi kysyä tästä ja muista KAIKU-työhyvinvointihankkeista lisää.

Seminaarien ja konferenssien antia jaossa

Verkkariin on koottu joukko seminaarien ja konferenssien raportteja ja muita uutisia. Ne antavat mahdollisuuden seurata ajankohtaista keskustelua ja uusien työvälineiden kehittämisvaihetta.

Samalla kun luonto valmistautuu lepoon, me olemme keskellä akateemisen lukuvuoden aktiivista ja työntäyteistä aikaa. Hyvää lokakuuta!


Kaisa Sinikara
tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara at helsinki.f
i
puh. 191 21701

 

 


top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)