kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Helka Handy – kätevästi aina käytettävissä

 

 

05/04

   
 

Helka-aineistohakuun on kehitetty näpsäkkä mobiilipalvelu, jonka avulla saat ajasta ja paikasta riippumatta nopeasti tiedon etsimäsi aineiston sijainnista ja saatavuudesta.  

Haastattelussa Helka Handyn kehittäjä Pasi Keski-Nisula Terkosta.

Mobiili on luikertanut vaivihkaa kirjastoterminologiaan, mutta mitä sillä tarkoitetaan?

Mobiili tulee englanninkielisestä mobile -sanasta, joka on vanhastaan tarkoittanut siirrettävää, liikuteltavaa. Nykyään sanalla tarkoitetaan myös matkapuhelinta. Myös kämmentietokoneesta eli PDA:sta voidaan käyttää mobile-termiä. Mobiilivempulat voidaan jakaa siis karkeasti kahteen luokkaan: kämmentietokoneet eli PDA:t ja matkapuhelimet.


Pasi Keski-Nisula tekee Helka Handy-hakua PDA-laitteella. Kuva: Ulla SalomaaKämmentietokoneet ovat periaatteessa taskuun mahtuvia mikrotietokoneita, joissa on pieni näyttö ja niitä ohjataan näppäimistön ja hiiren asemasta ruutuun kynällä tökkimällä. Joissain malleissa on myös pienikokoinen näppäimistö. Kämmenmikrojen ja matkapuhelimien välillä tapahtuu samankaltaistumista eli konvergenssiä. Eri laitteet saavat yhä enemmän toistensa ominaisuuksia. Markkinoilla on kämmenmikroja joilla voi soittaa puheluita, ja matkapuhelimia, joilla voi pitää kalenteria ja käsitellä esim. Word- ja Excel-tiedostoja.
Laitteisiin on myös integroitumassa hiljalleen mm. paikannuslaite (GPS), kamera, radio ja televisio.

Pasi Keski-Nisula tekee Helka HAndy-hakua
PDA-laitteella.

Mobiilipalveluilla tarkoitetaan mobiililaitteiden avulla käytettäviä palveluja. Ne ovat usein samankaltaisia internetissä PC:llä käytettävien palvelujen kanssa. Parhaimmissa mobiilipalveluissa on kuitenkin usein hyödynnetty mobiililaitteiden luonteelle ominaisia piirteitä kuten liikuteltavuutta ja henkilökohtaisuutta ja niiden tuomia mahdollisuuksia tavalla, joka ei olisi mahdollista mikrotietokoneella.

Mobiilipalvelut mahdollistavat tiedon saatavuuden heti tiedontarpeen yllättäessä ajasta ja paikasta riippumatta. Mobiilipalvelujen hyödyntäjän voisi sanoa olevan ajan ja paikan herra. Hän voi mm. helposti ottaa selvää, millä bussilla ja miltä pysäkiltä on paras lähteä matkaan ja koska bussi saapuu perille. Bussissaoloajan hän voi käyttää määränpäässä odottavan tehtävän valmisteluun - tehdä Helka-haun tarvitsemastaan kirjasta ja mennä kirjastoon, jossa se on hyllyssä lainattavissa.

Vempuloita on kyllin kaupan - kuinka monella lie käytössä?

Lähes jokaisella on kännykkä. Ne eivät ole ikuisia ja siksi niitä joudutaan pakostakin uusimaan. Melkein kaikissa uusissa matkapuhelimissa on mahdollisuus internetin käyttöön. Aiemmin keskimääräinen matkapuhelimen vaihtoaika oli noin kaksi vuotta, nykyään aika lienee hieman kasvanut. Suuri Helkan käyttäjäryhmä on opiskelijat, joilla lähes kaikilla on käytössään matkapuhelin, ja nuoret ovat kiinnostuneita muistakin uusista mobiililaitteista.

Terkon asiakaspalveluun on tilattu PDA, jotta asiakkaat voivat tutustua laitteeseen ja kokeilla opastetusti mobiilipalveluja.

Helka Handy on kehitetty mobiililaitteisiin. Mitä erityistarpeita on otettu huomioon?

Mobiililaitteissa on pieni näyttö ja hidas
tekstinsyöttö. Siksi palvelusta on pyritty tekemään selkeä ja nopea.
Helppokäyttöisyyteen on pyritty matkimalla internetissä paljon käytettyjen hakukoneiden logiikkaa. Tilan säästämiseksi hakutulos esitetään mahdollisimman suppeassa muodossa. Mm. kirjastotunnuksia ei näytetä, vaan selkokieliset kirjastojen nimet, joista linkki vie tarvittaessa kirjastotietokantaan ja kirjaston yhteystietoihin.

Jos aineisto on Terkon kokoelmissa, näyttöön tulee sijaintipaikka, josta klikkaamalla saadaan esiin kokoelmakartta. Punainen pallo osoittaa haetun aineiston hyllyn sijainnin. Kännykän omistajalla kartta on koko ajan kädessään hyllyä kohti suunnistaessaan.

 

 

Näytössä kokoelmakartta ja punainen pallo
osoittaa etsityn lehden sijainnin
Terkon 1. kerroksessa.

Helka Handy on siis helppo, nopea ja mobiili internet-palvelu, joka mahdollistaa Helka-tietokannan saavutettavuuden lähes jokaisella internet-selailuun kykenevällä laitteella. Näitä voivat olla esim. kämmentietokoneet (PDA) ja uudet
XHTML-yhteensopivat, yleensä värinäytölliset matkapuhelimet.

Helka Handya voi käyttää myös PC:llä. Mitä itua siinä on?

Vaikka Helka Handy on tarkoitettu ensisijaisesti mobiililaitteille, sitä voi käyttää myös mikrotietokoneilla. Helka Handy on suunniteltu helppokäyttöiseksi, selkeäksi ja nopeatoimiseksi. Näistä syistä kynnys sen käyttämiseen on pieni ja mobiilihaun hyödyntäminen perusteltua joissain käyttäjäprofiileissa. Tällaisia ovat esimerkiksi erittäin harvoin Helkaa tarvitsevat tai tietokoneen ja eri hakutekniikat huonosti hallitsevat käyttäjät.

Tutustu ja kokeile Helka Handya PC:llä tai kämmenmikrolla/kännykällä tai suoraan hakua.

Palaute ja kehittämisideat:
Pasi Keski-Nisula
pasi.keski-nisula@helsinki.fi
tietotekniikka-asiantuntija
Terkko

Haastattelu ja kuvat:
Ulla Salomaa
ulla.salomaa@helsinki.fi
tiedottaja
Terkko

 

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)