kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

E-thesis-palvelun kuulumisia

 

 

05/04

   
 

E-thesis-palvelua jo viisi vuotta

E-thesis-palvelun avajaisista tulee syyskuussa 2004 kuluneeksi viisi vuotta. Puolen vuosikymmenen aikana palvelun verkkosivuilla on julkaistu jo toista tuhatta Helsingin yliopiston väitöskirjaa, pari sataa gradua ja noin 80 sarjajulkaisua. Tällä hetkellä yli kaksi kolmasosaa kaikista Helsingin yliopiston väitöskirjoista ilmestyy E-thesiksen kautta, muiden opinnäytteiden ja sarjajulkaisujen kohdalla sen rooli on ainakin toistaiseksi ollut pienempi.

Tavoitteena integroituminen osaksi yliopiston muuta toimintaa

Kuva:Tiina ÄäriläE-thesis on tähän asti toiminut pääosin Helsingin yliopiston kirjaston ja Yliopistopainon yhteistyöprojektina, jossa HYK on vastannut töiden julkaisemisesta sekä palvelun ylläpidosta ja Yliopistopaino on toimittanut suuren osan julkaistavasta aineistosta. Tulevaisuudessa mukaanon kuitenkin tarkoitus saada entistä enemmän uusia yhteistyökumppaneita yliopiston sisältä ja palvelu pyritään integroimaan nykyistä kiinteämmin osaksi yliopiston muuta toimintaa. Samalla palvelua on tarkoitus kehittää muutenkin nykyistä kattavammaksi.

E-thesiksen kehittämisessä uutta otetta

Tärkeä virstanpylväs palvelun kehittämisessä on se, että yliopiston julkaisuneuvottelukunnan alaisuuteen on perustettu erillinen E-thesiksen ohjausryhmä ajalle 1.6.04-31.5.07. Ohjausryhmän jäsenet ovat vararehtori Hannele Niemi, kehittämisjohtaja Juha Hakala, professori Markku Leskelä, tietopalvelujen kehittämisjohtaja Kaisa Sinikara ja HYY:n edustaja FM Kalle Böss. Lisäksi E-thesiksen käytössä olevat resurssit lisääntyivät merkittävästi jo helmikuussa 2004, kun palvelun uusi atk-suunnittelija Jani Saijos aloitti työnsä.

Teknisiä ratkaisuja

Tärkein E-thesiksen ajankohtaisista teknisistä haasteista on yliopiston kirjaston uuden digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmän DOMS:in (ENCompass-ohjelmisto) käyttöönotto ja sen edellyttämien uusien toimintamallien luominen. E-thesiksen osalta DOMS:iin liittyy toistaiseksi vielä paljon selvitettävää, alkaen siitä mitä toimintoja on järkevää toteuttaa ENCompassin omilla työkaluilla ja mihin tarvitaan muita ratkaisuja.

E-thesiksen tulevan toiminnan kannalta oleellista on se, millaisia työkaluja ENCompass ja sen tulevat versiot tarjoavat päivityksen hajauttamiseen yliopiston kirjastoihin, tiedekuntiin ja laitoksille, mikä voi olla käytännöllistä esim. sarjajulkaisujen tai pro gradujen kohdalla. Samalla ENCompassin käyttöönoton yhteydessä voi olla syytä miettiä uusiksi myös sähköisessä muodossa julkaistavien opinnäytteiden luettelointikäytäntöjä. Toistaiseksi on vielä auki missä järjestyksessä elektroninen aineisto luetteloidaan toisaalta DOMS:iin ja toisaalta kirjastotietokantoihin, tai voidaanko tietoja siirtää järkevästi järjestelmästä toiseen.

Julkaistavat aineistot

Väitöskirjojen julkaisemisen osalta E-thesiksen toimintaan ei ole todennäköisesti odotettavissa suuria muutoksia. Jo aiemmin suunniteltu kaikkien väitöskirjojen tiivistelmien tallentaminen E-thesiksen yhteyteen olisi todennäköisesti mahdollista toteuttaa järkevästi ENCompassin avulla, yhteistyössä yliopiston kirjastojen ja tiedekuntien kanssa.

Valkovuokot; Kuva:Tiina ÄäriläPro gradujen kattavaan julkaisemiseen E-thesiksen tämänhetkiset resurssit eivät riitä, ja tältä osalta ainoa mahdollisuus toiminnan merkittävään laajentamiseen on toiminnan hajauttaminen ainakin joiltakin osin yliopiston kirjastoihin, tiedekuntiin ja laitoksille. Varsinaisten kokotekstijulkaisujen lisäksi tavoiteltavaa olisi saada kerättyä ENCompassiin kaikkien gradujen ja lisensiaatintöiden tiivistelmät, joita on aiemmin julkaistu tiedekunnittain monistesarjana.

E-thesiksessä julkaistavien gradujen ja lisensiaatintöiden luettelointi on tällä hetkellä avoin kysymys, jonka järjestämistä selvitetään Katri Tuorin johdolla. Muuten gradujen julkaisemiseen liittyviä ratkaisuja on tarkoitus testata vuosien 2004-2005 kuluessa pienemmässä mittakaavassa yhteistyössä muutaman laitoksen tai tiedekunnan kanssa tehtävänä kokeiluprojektina. Suurempi määrä laitoksia ja tiedekuntia edellyttäisi erillistä projektirahoitusta.

Sarjajulkaisujen osalta E-thesis on ottanut vastaan julkaistavaksi tarjottavat uudet sarjat. Toistaiseksi palvelun toiminnan kehittämistä on näiltä osin jarruttanut se, ettei yliopisto ole määritellyt omaa sarjajulkaisuja koskevaa politiikkaansa. Tämän epäselvän tilanteen vuoksi julkaisusarjojen siirtämistä elektroniseen muotoon ei ole markkinoitu aktiivisesti tiedekunnille tai laitoksille.

Oheismateriaalia:

  • Jyrki Ilva: E-thesis – verkkojulkaisuja jo vuodesta 1999. Tietolinja 2/2003
  • E-thesis – Helsingin yliopiston verkkojulkaisut. Raportti toiminnasta 1999-2003. [PDF]

Jyrki Ilva
suunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto
tietokantapalvelut
puh. 191 44309
jyrki.ilva@helsinki.fi

 

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)