kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Kirjastojen huhtikuu

 

 

03/04

   
 

Pääsiäisviikko on lyhyt työviikko, joka päättyy pitkäperjantaihin. Kirjastoissa ja yliopiston laitoksilla huhtikuu on kiireinen kuukausi. Tutkimustulokset ja opinnäytteet halutaan saada valmiiksi tai riittävän pitkälle ennen kuin kesä koittaa. Valoisa aika vireyttää.

Työyhteisömme uudet kasvot esittäytyvät käsillä olevassa Verkkarissa. Mikael ja Mervi tekevät työtä Helsingin yliopiston kirjastojen yhteiseksi hyväksi ja Annen työ tukee kaikkia yliopistokirjastoja. Ellen kehittää erityisesti keskustakampuksen opiskelijapalveluja. Tervetuloa mielenkiintoiseen ja haastavaan työyhteisöön!

Mentorointiohjelma on kirjastoille erinomainen mahdollisuus, joka kannattaa käyttää hyväksi. Monelle meistä on vuosikymmenien työssä karttunut sellaista "hiljaista" tai oikeammin sisäistettyä tietoa, joka välittyy vain henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Kirjastojen työssä on paljon käyttäjiin ja asiakaspalveluun, kokoelmiin, palveluihin ja tieteenaloihin samoin kuin yliopistoympäristöön liittyvää asiantuntijuutta, jota ei voida oppia pikakursseilla.

Eri tieteenalat muodostavat omia heimojaan, kuten Oili-Helena Ylijoki niitä nimittää. Heimoilla on omat traditionsa, tarinansa ja initiaationsa, jotka myös kirjastossa toimivien on tunnistettava osatakseen tarjota oikeita palveluja oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Hiljaisen tiedon haastavuus on siinä, että sen sisäistäneen on vaikea tunnistaa omaa osaamistaan. Kirjastonjohtajien tukea osaamisen tunnistamisessa tarvitaan.

HELKA-yksikön palvelut ovat kaikille kirjastoissa toimiville ja käyttäjille välttämättömiä. Vuoden 2004 vastuut ja tavoitteet on informatiivinen katsaus nykytilanteeseen. Mm. sähköpostin käyttö lainauksessa merkitsee isoa muutosta nykyiseen.

Uutisissa kuvattu WHO-seminaari liittyy Terkon kansallisiin ja kansainvälisiin vastuisiin.

Kansalliskirjaston uutiset kuvaavat niin merkittävää kulttuuriperinnön säilyttämiseen tähtäävää uutta avausta, rahastoa, kuin muistiorganisaatioiden yhteistyön vahvistumista. Älkääkä unohtako Kansalliskirjaston kulttuuritarjontaa. Unioninkadun näyttelyihin ja tapahtumiin kannattaa poiketa!

Hiljainen viikko palauttaa mieliin kärsimyksen, kuoleman ja ilon uudesta elämästä.

Kaisa Sinikara
kehittämisjohtaja
Kirjasto- ja tietopalvelut
kaisa.sinikara@helsinki.fi

Hyvää pääsiäistä kaikille Verkkarin Lukijoille!

Anni & Sandra; Kuva:Tiina Äärilä

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)