kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Kuva: Edulis Merenpohja

Hyvää syksyn aikaa!

06/03

   
 

Hyvä Verkkarin lukija

Hyvää syksyn aikaa! Yksikään päivä ei ole samanlainen kuin eilinen. Jokainen aurinkoinen päivä tuntuu mukavalta ylellisyydeltä. Illat pimenevät mutta vaahteroiden hehku on ylimmillään. Uudet opiskelijat ovat eläneet ensimmäisen kuukauden yliopistolaisina ja oppineet tien kampusten kirjastoihin. Syyskuun hektinen lukuvuoden alku on tasaantumassa paineeksi, joka hellittää vasta lukuvuosien vaihteessa. Hengitämme kirjastopalveluissa yliopiston oppimisen, tutkimuksen ja opetuksen kanssa samassa rytmissä. Ja hyvä niin, sillä kumppanuus velvoittaa kampuksesta tai työtehtävästä riippumatta!

Kuva: Edulis MerenpohjaSyksyn mielenkiintoisiin tehtäviin kuuluu mm. portaalien kehittäminen. Kun muu yliopisto puhuu lähinnä yliopiston ulkoisista sivuista ja intranetistä, kirjastoissa portaalityötä riittää tämän lisäksi kansallisen tiedonhakuportaalin soveltamisessa yliopiston omalle väelle. Näiden tehtävien vaihetta kuvataan tässä Verkkarissa. Verkkarin kirjoittajat haluavat myös jakaa niitä kokemuksia ja oivalluksia, joita äskettäin järjestetyissä kansainvälisissä konferensseissa, kokouksissa ja työpajoissa on saatu. Jaettu kokemus ja ideat luovat parhaimmillaan uutta energiaa.

Iso ja haastava asia kirjastojen kannalta on yhteisen henkilöstöstrategian valmistelu. Peruslinjaukset on tarkoitus tehdä vuoteen 2010 siitä syystä, että seuraavan kahdeksan vuoden aikana massiivinen joukko kollegojamme siirtyy työkalenterista omaehtoisen ajankäytön piiriin. Niin vaikeata kuin onkin ennustaa, mitä seuraavina vuosina tapahtuu, on uskallettava asettaa joitakin tavoitteita. Jos olosuhteet muuttuvat oleellisesti, linjauksia tarkistetaan. Strategiseen henkilöstösuunnitteluun liittyy aina huolta ja pelkoja kaikkien mukana olevien mielissä. Yhdestä asiasta olen kuitenkin varma: pahin vaihtoehto muuttuvan toimintaympäristön edessä olisi se, että kukin kirjasto haluaisi jäädä ja jäisi yksin kehittämään vain omaa toimintaansa. Yhteisyys on voimaa – myös kaikkine vaikeuksineen!

Strategian valmistelua varten koottu työryhmä on keskustellen työstänyt asiaa noin vuoden ajan. Kesän aikana on koottu luonnos suunnitelmaksi, josta on sen jälkeen käyty keskustelua kirjastonjohtajien kanssa. Kirjastotoimikunta keskustelee ensimmäisen kerran luonnoksen peruslinjauksista 7.10.2003 ja jatkaa keskustelua syksyn mittaan. Vaikka suunnitelma on vielä työn alla, joitakin alustavia perusajatuksia on syytä ottaa jo nyt esille:

  • kirjastojen työhyvinvointi on tärkeä kehittämisalue (hankeanomus käsiteltävänä)
  • systemaattinen koulutusohjelma ja erilaisia koulutuskanavia tarvitaan
  • uusi, tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön
  • saman yliopiston sisällä henkilöstön tulisi olla tasavertaisessa asemassa riippumatta siitä, missä kirjastossa työskentelee
  • kirjastohenkilöstön matalaa palkkatasoa suhteessa tehtävien vaativuuteen tulisi parantaa kautta linjan, ei vain yksittäistapauksissa ja yksittäisen tiedekunnan resursseista riippuen
  • meidän tulisi kirjastoissa uskaltaa ottaa vastuuta virkarakenteen ja henkilöstön palkkauksen kehityksestä myös siten, että työnjakoa koko kirjastolaitoksessa uudistetaan ja käytetään virkojen vapautuessa osa palkkarahasta virkarakenteen ja palkkojen parantamiseen.
  • jotta työmäärä pysyisi kohtuullisena kussakin kirjastossa, automatisoinnin ja uusien ohjelmistojen tuella osa tehtävistä voitaisiin hoitaa kampus- tai yliopistotasolla yhteisesti sen sijaan, että jokainen kirjasto joutuu tekemään yksin kaiken entisen ja lisäksi uudet asiat. Tämän edellytys on kohtuullinen luottamus toistemme osaamiseen ja hyvään tahtoon..

Suunnitelmasta tullaan keskustelemaan syksyn aikana tiedotustilaisuuksissa ja kokouksissa.

Hyvää akateemista lukuvuotta!

 

Kaisa Sinikara
Tietopalvelujen kehittämisjohtaja
Hallintovirasto
kaisa.sinikara@helsinki.fi

 

top

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)